Ewch i’r prif gynnwys

Cymrodoriaeth i aelod o'r Bwrdd Rheoli

26 Mehefin 2020

Man sat beside computer

Mae Athro Dadansoddiad Sefydliadol ym Mhrifysgol Caerdydd wedi'i ethol i Gymdeithas Ddysgedig Cymru wrth iddi groesawu 45 o academyddion, ymchwilwyr a gweithwyr proffesiynol newydd i'w Chymrodoriaeth.

Mae'r Athro Jonathan Morris, Deon Cyswllt ar gyfer Ymchwil yn Ysgol Busnes Caerdydd, yn ymuno ag academyddion o nifer o sefydliadau addysg uwch Cymru a'r DU yn ogystal ag unigolion sy'n chwarae rhan sylweddol ym mywyd cyhoeddus Cymru.

Dros yn agos i ddeugain mlynedd yn y byd academaidd yn Ysgol Busnes Caerdydd, mae'r Athro Morris wedi arloesi gydag ymchwil ar effaith egin-fuddsoddi Japaneaidd a'i oblygiadau ar gyfer gwaith ac, yn fwy diweddar, ar ffurfiau sefydliadol a gwaith rheolaethol mewn cyd-destunau rhyngwladol, yn enwedig Dwyrain Asia.

Yn ddiweddar mae ei ymchwil wedi canolbwyntio ar fodelau cyflogaeth sy'n ymddangos yn y diwydiannau creadigol, yn cynnwys stiwdios teledu a ffilm.

Dywedodd yr Athro Morris: “Bu'n hyfryd derbyn negeseuon o longyfarchiadau gan gydweithwyr ar y Gymrodoriaeth, yn enwedig yn ystod y cyfnod clo yma yng Nghymru lle mae'n hawdd teimlo diffyg cyswllt â'r byd...”

“Mae'n braf fod fy nghymheiriaid yn cydnabod fy ngwaith a chael ymuno â chwmnïaeth o'r fath, nid yn unig o Brifysgol Caerdydd, ond ar draws Cymru. Rwyf i'n edrych ymlaen at weithio gyda phawb yn y Gymdeithas a gwneud yr hyn a allaf i gyflenwi gwerth i bobl Cymru.”

Yr Athro Jonathan Morris Associate Dean for Research, Professor in Organisational Analysis

Yn ogystal â record ragorol o gyhoeddi, yn ei rôl fel Deon Ymchwil yn Ysgol Busnes Caerdydd, mae'r Athro Morris wedi goruchwylio nifer o ddyfarniadau cyngor ymchwil sylweddol a meithrin y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr drwy gymrodoriaethau ac astudiaethau doethurol.

Meddai’r Athro Rachel Ashworth, Deon Ysgol Busnes Caerdydd: “Mae’r Ysgol Busnes yn cynnig ei llongyfarchiadau cynhesaf i Jonathan ar y gydnabyddiaeth deilwng o’i gyfraniad at ei ddisgyblaeth ac addysg uwch yng Nghymru...”

“Mae dyfarniad y Gymrodoriaeth uchel ei bri hon yn amlygu effaith sylweddol ymchwil Jonathan ar feysydd cysylltiedig astudiaethau cyflogi, rheoli a threfnu.”

Yr Athro Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

Cydnabyddiaeth gyhoeddus i ragoriaeth

Seilir etholiad i'r Gymrodoriaeth ar bleidlais ymhlith y Cymrodyr presennol. Mae'n  gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth, gyda chryn gystadleuaeth, ac fe’i dyfernir yn dilyn archwiliad trylwyr o gyflawniadau pob enwebai yn eu maes/meysydd perthnasol.

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd y Gymdeithas: “Rwyf i wrth fy modd yn gweld ethol Cymrodyr newydd, sydd unwaith eto'n dangos y talentau sy'n gysylltiedig â Chymru, fydd yn atgyfnerthu gwaith y Gymdeithas, gan gydnabod rhagoriaeth, hyrwyddo ymchwil a chyflwyno ein harbenigedd i wasanaethu’r genedl.”

Mae'r etholiad hwn yn cryfhau’r Gymrodoriaeth nid yn unig drwy ychwanegu 45 o Gymrodyr newydd, gan gynnwys dau Gymrawd er Anrhydedd, ond hefyd drwy gyfoethogi ei chronfa o arbenigedd.

Mae gan y Gymdeithas 563 o Gymrodyr bellach, sy’n unigolion nodedig o bob maes dysg ac yn ffigurau blaenllaw yn eu proffesiwn neu ddisgyblaeth academaidd.

Darllenwch y rhestr lawn o Gymrodyr newydd, eu sefydliadau a'u harbenigedd pwnc.

Rhannu’r stori hon

Fel myfyriwr PhD byddwch yn cael eich integreiddio'n llawn i gymuned ymchwil ac academaidd yr Ysgol.