Ewch i’r prif gynnwys

Cyrsiau rhan-amser a ysbrydolir gan Gymru

30 Hydref 2019

Part-time courses inspired by Wales
Part-time courses inspired by Wales

Dysgwch am hanes, tirweddau a gwleidyddiaeth Cymru. Cynhelir y cyrsiau unwaith yr wythnos (dros gyfnod o 10 wythnos) yng nghanol Caerdydd, ac mae'r teitlau'n cynnwys:

Mae cyrsiau ychwanegol ar gael. I gael rhagor o wybodaeth ac i gofrestru, ewch i website neu ffoniwch ni ar 029 2087 0000 i gael copi o’n prosbectws. Rydym yn annog myfyrwyr i gofrestru cyn dyddiad dechrau’r cwrs i gadw eu lle. Mae maes parcio am ddim i fyfyrwyr sydd wedi cofrestru ar ein cyrsiau gyda’r hwyr.

  • Darlithoedd cyfareddol am ddim ar Hanes Cymru: Gwna gynnig iddo na all ei wrthod:" Llygredigaeth, Gorfodaeth a'r Bonedd yng Nghaerdydd y Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg.- Elizabeth Jones (Prifysgol Caerdydd) fydd yn cyflwyno’r ddarlith ar 11/12/19 am 7.15pm
  • O Ferthyr 1831 i Gasnewydd 1839: Datblygiad Gwrthryfeloedd Poblogaidd - Les James (Y Gymdeithas Hanesyddol) fydd yn cyflwyno’r ddarlith ar 08/03/2020 am 7.15pm

Cynhelir yr holl ddarlithoedd yn Addysg Barhaus a Phroffesiynol, 21-23 Heol Senghennydd, Caerdydd, CF24 4AG. Nid oes rhaid cadw lle, dim ond ymddangos ar y noson.

Rhannu’r stori hon