Ewch i’r prif gynnwys

Archwilio Tirweddau Cymreig

Nid oes modd cadw lle ar y cwrs hwn ar hyn o bryd

Nid oes dyddiadau ar gael ar gyfer y cwrs hwn ar hyn o bryd. Byddwch y cyntaf i gael gwybod pan gyhoeddir dyddiadau newydd trwy ymuno â’r rhestr bostio..

Gan wneud defnydd o astudiaethau achos Cymreig, mae’r modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i ddulliau damcaniaethol a methodolegol a ddefnyddir mewn archeoleg tirwedd.

Mae archaeoleg tirwedd yn archwilio sut roedd cymdeithasau’r gorffennol yn defnyddio ac yn canfod yr amgylchedd o'u cwmpas ac, fel disgyblaeth, mae’n benthyg technegau a damcaniaethau o nifer o feysydd astudio eraill.

Bydd gan y rhan fwyaf o sesiynau’r cwrs hwn ffocws ymarferol, a’r bwriad o roi profiad ymarferol i fyfyrwyr o ddefnyddio dulliau tirweddol i archwilio amgylchedd y gorffennol. Mae’n cynnwys taith maes i safle archeolegol lleol (lleoliad i’w gadarnhau), ond nodwch y bydd rhaid i fyfyrwyr drefnu eu trafnidiaeth eu hunain.

Disgwylir i fyfyrwyr drefnu eu trafnidiaeth eu hunain.

Dysgu ac addysgu

Cynhelir y dysgu ac addysgu drwy weithio mewn grwpiau bach. Mae hwn yn gwrs 10 credyd, felly bydd cyfarfod dwy awr unwaith yr wythnos (cyfanswm o 20 o oriau cyswllt) a fydd yn cynnwys grwpiau trafod, ymarferion, dadansoddi ffynonellau a chyflwyno deunydd ar fideo a/neu DVD.

Maes Llafur

 • Sesiwn 1: Cyflwyniad i archeoleg tirwedd
 • Sesiwn 2: Mapiau a GIS mewn archeoleg tirwedd
 • Sesiwn 3: Arolygu mesuredig mewn archeoleg tirwedd
 • Sesiwn 4: Arolygu geoffisegol
 • Sesiwn 5: Synhwyro o hirbell/Ffotograffiaeth awyrol
 • Sesiwn 6: Synhwyro o hirbell/Ffotograffiaeth awyrol 2
 • Sesiwn 7: Yr amgylchedd a’r dirwedd
 • Sesiwn 8: Y dirwedd a theori
 • Sesiwn 9: Casgliad y modiwl a myfyrwyr yn cyflwyno adroddiadau am eu prosiectau
 • Taith maes i safle archeolegol yn rhanbarth lleol Caerdydd (amser a lleoliad i’w cadarnhau)

Y nod yw sicrhau bod y dosbarthiadau’n bleserus ac ysgogol i bawb. Bydd hyn yn annog datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o’r pynciau a’r syniadau a drafodir yn ystod y cwrs.

Gwaith cwrs ac asesu

I ddyfarnu credydau, bydd angen i ni gael tystiolaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau yr ydych wedi eu hennill neu eu gwella. Dylai rhywfaint ohoni fod ar ffurf y gallwn ni ei rhoi gerbron arholwyr allanol, fel y gallwn fod yn gwbl sicr bod safonau yn cael eu cyflawni ym mhob cwrs a phwnc. Yr elfen bwysicaf o’r asesu yw y dylai gryfhau’r dysgu.

Mae’n dulliau ni wedi’u llunio i gryfhau’ch hyder, a byddwn ni’n gwneud pob ymdrech i ddyfeisio ffyrdd o asesu sy’n llawn mwynhad ac yn gweddu i fywydau prysur oedolion. Fyddwch chi ddim yn sefyll arholiad ffurfiol ond gofynnir ichi baratoi uno’r darnau canlynol o waith ysgrifenedig:

1. Adroddiad Prosiect (1500 gair)

Cynhyrchu adroddiad sy’n darparu canlyniadau eich dadansoddiad o naill ai:

 • arolwg mesuredig
 • arolwg geoffisegol
 • un llun, neu grŵp o luniau awyrol sy’n cynnwys nodweddion archeolegol (gall data arolygon neu luniau awyrol gael eu cyflenwi gan y tiwtor neu eu caffael yn annibynnol).

Neu

2. Traethawd (1500 gair)

Cwestiynau traethawd a osodwyd gan y tiwtor Bydd hefyd gan fyfyrwyr yr opsiwn i ysgrifennu ar thema o’u dewis eu hunain, mewn cytundeb â’r tiwtor.

Deunydd darllen awgrymedig

Testunau allweddol

 • Aston, M. 1985 Interpreting the landscape: Landscape Archaeology and Local History.  London, Routledge
 • Bryan, P., Blake, B., and Bedford, J. 2009 Metric Survey Specifications for Cultural Heritage. Swindon, English Heritage
 • Heritage, E. 2008 Geophysical Survey in Archaeological Field Evaluation. English Heritage Research and Professional Services Guideline
 • Wilson, D. 2000 Air Photo Interpretation for Archaeologists. Stroud, Tempus.

Testunau a argymhellir

 • Bates, F. 1998 Surveying for Archaeologists. Durham, Penshaw Press
 • Crew, P. and Musson, C. 1996 Snowdonia from the Air: Patterns in the Landscape. Penrhyndeudraeth, Snowdonia National Park Authority
 • Edwards, N. (ed.) 1997 Landscape and Settlement in Medieval Wales. Oxbow Monograph 81. Oxford, Oxbow Books
 • England, H. 2015 Geoarchaeology: Using earth sciences to understand the archaeological record. Historic England
 • Roberts, K (ed.) 2006 Lost Farmsteads: deserted rural settlements in Wales.  CBA research report 14.  York, Council for British Archaeology
 • Tilley, C. 1994 A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments. Oxford, Berg Publishers
 • Bell, M., Caseldine, A., and Neumann, H. 2000 Prehistoric intertidal archaeology in the Welsh Severn Estuary.  York, Council for British Archaeology

Cyfleusterau llyfrgell a chyfrifiadura

Fel myfyriwr ar y cwrs hwn, mae gennych hawl i ymuno â llyfrgell a chyfleusterau cyfrifiadurol y Brifysgol a’u defnyddio. Rhagor o wybodaeth am ddefnyddio’r cyfleusterau hyn.

Hygyrchedd

Ein nod yw sicrhau mynediad i bawb. Rydym yn anelu at roi cyngor cyfrinachol a gwasanaeth cefnogol i unrhyw fyfyriwr sydd â chyflwr meddygol hir dymor, anabledd neu anhawster dysgu penodol. Gallwn gynnig cyngor un i un am anabledd a threfnu ymweliadau cyn cofrestru, cysylltu gyda thiwtoriaid a darlithwyr, trefnu deunydd mewn fformatau eraill, rheoli trefniadau cyrsiau hygyrch a threfniadau asesiadau, benthyg offer a sgrinio ar gyfer dyslecsia.

Lleoliad

21-23 Ffordd Senghennydd
Cathays
Caerdydd
CF24 4AG