Ewch i’r prif gynnwys

Effeithlon ym maes addysg uwch

04 Medi 2019

Woman presenting at podium
Sarhah Lethbridge has worked on numerous lean projects in hospitals, universities and public and private services.

Mae un o arbenigwyr dulliau effeithlonrwydd Ysgol Busnes Caerdydd wedi helpu i lunio llyfr newydd am fod yn effeithlon ym maes addysg uwch.

Daw’r testun, Global Lean for Higher Education: A Themed Anthology of Case Studies, Approaches and Tools, â thros 30 awdur o sawl rhan o’r byd at ei gilydd i hybu arferion gorau gwella yn sector addysg uwch.

Yn ei phennod hi, mae Sarah Lethbridge, Cyfarwyddwr Addysg Weithredol Ysgol Busnes Caerdydd, yn canolbwyntio ar esblygiad dulliau o’r fath yn y brifysgol gyntaf a’u defnyddiodd yn y deyrnas hon.

Mae Ms Lethbridge, Uwch Gyfrannog Ymchwil yn y Lean Enterprise Research Centre cynt, yn cnoi cil ar wersi ymarferol sydd wedi’u dysgu trwy orchwyl y ganolfan honno, sef ‘cynnal ymchwil i syniadau effeithlonrwydd, eu rhoi ar waith a’u cyfleu’ gan holi, ‘Ydy Prifysgol Caerdydd yn brifysgol effeithlon neu well?’

Meddai Ms Lethbridge: “Rydyn ni’n byw mewn cyfnod gwleidyddol ac economaidd ymestynnol ac mae’r prifysgolion o dan bwysau trymion o ran arian a syniadau. Mae’n amlwg bod angen rhaglenni trawsffurfio.”

“Felly, roedd yn dda cael cyfle i drafod ein profiad o fod yn brifysgol effeithlon gan ein bod ar fin dechrau cyfnod arall o newidiadau...”

Wedi’i olygu gan Steve Yorkstone, Ymgynghorydd Gwella Busnes ym Mhrifysgol Napier Caeredin, mae’r casgliad yn canolbwyntio ar gamau sydd wedi’u cymryd ym mhob prifysgol er effeithlonrwydd gan drafod gwaith y cymorth gweinyddol neu’r gwasanaethau proffesiynol yno.

Ei nod yw dangos yr amryw ffyrdd o weithio’n fwy effeithlon yn y prifysgolion gan ysgogi pobl i gydio ym meddylfryd effeithlonrwydd yn eu cyd-destunau unigryw eu hunain a sbarduno gwaith llwyddiannus, cynaladwy ac effeithlon.

Meddai Mr Yorkstone: “Mae’r llyfr hwn wedi’i lunio i bobl a hoffai wella’r modd mae prifysgolion yn gweithio trwy themâu megis Dechrau, Pobl, Prosiectau, Technoleg, Cynnal Effeithlonrwydd a Meddylfryd…”

Mae modd darllen rhagor am y llyfr, ei brynu neu ei rentu ar ffurfiau clawr caled ac electronig ar wefan Routledge.

Rhannu’r stori hon

Further development opportunities with Cardiff Business School.