Ewch i’r prif gynnwys

Prosiect iaith yn nesáu at ei darged

31 Gorffennaf 2019

Stick figures with Welsh flag

Bydd anodd iaith nodedig i siaradwyr, dysgwyr ac ymchwilwyr y Gymraeg yn cael ei ddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol cyn cael ei lansio’n llawn flwyddyn nesaf.

Mae’r Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes (CorCenCC) yn nesáu at ei darged o 10 miliwn o eiriau Cymraeg cyfoes.

Mae’r corpws yn waith ar y cyd rhwng prifysgolion Caerdydd, Abertawe, Caerhirfryn a Bangor, wedi’i arwain gan Dr Dawn Knight o Brifysgol Caerdydd.

Bydd ymwelwyr yr Eisteddfod yn gallu edrych ar adnoddau a ddatblygwyd yn rhan o’r prosiect i helpu dysgwyr, tiwtoriaid, ymchwilwyr, ac unrhyw un sydd â diddordeb yn yr iaith Gymraeg.

Cynhelir gweithgareddau ar gyfer y rhai hynny sy’n dymuno dysgu mwy am y corpws a sut y bydd yn cael ei ddefnyddio.

Dechreuwyd y prosiect, a gafodd ei ariannu gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, yn 2015 a bydd yr adnodd llawn yn cael ei lansio yn 2020.

Mae deunydd ysgrifenedig, llafar ac electronig o’r byd go iawn wedi’u casglu o amrywiaeth o bobl a lleoedd yng Nghymru, o ffynonellau ffurfiol ac anffurfiol.

Mae gan ymwelwyr yr Eisteddfod Genedlaethol sawl cyfle i ddysgu rhagor am y prosiect:

  • Dydd Mawrth 6 Awst (15:15) a dydd Mercher 7 Awst (15:15), Pabell Prifysgol Caerdydd: Cewch glywed am lwyddiannau a heriau’r prosiect, gan gynnwys y dull o gasglu’r geiriau.
  • Dydd Mawrth 6 Awst (17:00) a dydd Mercher 7 Awst (17:00), Pabell y Cymdeithasau 1: Gwylio arddangosiad o adnoddau sydd wedi’u datblygu i helpu dysgwyr ac athrawon y Gymraeg.

Rhannu’r stori hon

Call to action for Welsh Festivals page