Ewch i’r prif gynnwys

Diagnosis ac adfer

28 November 2019

Woman with hands to mouth

Gallwch gyflwyno cais nawr ar gyfer astudiaeth PhD gydweithredol gyda Phrifysgol Caerdydd a Gofal Canser Tenovus, prif elusen ganser Cymru.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn canolbwyntio ar ddeall canlyniadau economaidd-gymdeithasol unigolion sy'n dioddef o ganser yn y DU. Ysgol Busnes Caerdydd sy’n ariannu’r astudiaeth a Gofal Canser Tenovus sy’n ei hariannu.

O dan oruchwyliaeth Melanie Jones, Athro Economeg yn Ysgol Busnes Caerdydd, byddant yn edrych ar effaith agweddau craidd diagnosis ar ansawdd bywyd unigolyn, gan gynnwys gwaith, incwm a lles.

Dywedodd yr Athro Jones: “Bydd y prosiect yn cynnwys defnyddio data hydredol manwl sy’n dilyn unigolion dros amser, gan gynnwys trwy’r diagnosis o ganser a’r broses o wella...”

“Dwy ystyried sut mae elfennau o gyflogadwyedd, amgylchiadau ariannol a lles goddrychol yn newid ar yr adegau hyn, bydd yn bosibl darganfod effeithiau sosio-economaidd canser, sy’n hanfodol er mwyn datblygu polisi ac arferion i gefnogi’r rhai hynny sydd wedi’u heffeithio fwyaf ac yn y meysydd lle mae’r angen mwyaf am gefnogaeth.”

Yr Athro Melanie Jones Professor of Economics, Deputy Section Head - Research, Innovation and Engagement

Bwlch mawr

Bydd y prosiect hwn yn cynnig proffil ystadegol sy’n meintioli effaith canser yn y DU ac, wrth wneud hynny, yn llenwi bwlch mawr yn y dystiolaeth, yn unol â nod strategol Tenovus, sef cynnal a chyllido ymchwil i wella profiad dioddefwyr canser.

Oherwydd natur gydweithredol y PhD bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle unigryw i gyflwyno canfyddiadau ei ymchwil i Tenovus.

Gan fod Gofal Canser Tenovus yn cefnogi cleifion canser a'u hanwyliaid yng nghanol y gymuned, byddant hefyd yn cael hyfforddiant mewn ymgysylltu’n allanol a datblygu effaith o ganlyniad i’r ymchwil.

Rhagor o wybodaeth am y cyfle ymchwil ôl-raddedig cyffrous hwn.

Rhannu’r stori hon

Fel myfyriwr PhD byddwch yn cael eich integreiddio'n llawn i gymuned ymchwil ac academaidd yr Ysgol.