Ewch i’r prif gynnwys

Ymweld â ni i gael asesiad

Bydd plant sy'n ymweld â ni yn cymryd rhan mewn cyfres o gemau, posau a gweithgareddau yn ein hystafell ymchwil a ddyluniwyd yn arbennig, gan gynnwys y canlynol.

Ymhlith y gweithgareddau mae:

  • gweithgareddau ar gyfrifiadur
  • gemau gyda theganau
  • posau ar lechen
  • gweithgareddau gan ddefnyddio llyfrau
  • gofyn ac ateb cwestiynau.

Dyluniwyd pob gweithgaredd gyda phlant mewn golwg, ac mae'r mwyafrif yn mwynhau eu gwneud. Rydym yn defnyddio'r tasgau fel y gallwn ni ddarganfod mwy am sgiliau a galluoedd eich plentyn, megis ei gof, iaith, sylw ac emosiynau.

Tra bydd eich plentyn yn gwneud y gweithgareddau, byddwch chi mewn ystafell arall gerllaw, yn ateb rhai holiaduron am ddatblygiad, emosiynau ac ymddygiad eich plentyn.

Ar ddiwedd eich ymweliad, byddwn hefyd yn gofyn ichi a hoffech gael eich gwahodd i gymryd rhan mewn astudiaethau eraill yn y dyfodol. Bydd y wybodaeth a gasglwn yn ystod eich ymweliad yn cael ei chasglu ynghyd ar ffurf adroddiad. Rydym yn anfon yr adroddiad hwn yn ôl at yr athrawon yn ysgol eich plentyn, i helpu'r athrawon i ddeall y cymorth sydd ei angen ar eich plentyn.

Mae pob plentyn sy'n ymweld â ni am asesiad yn derbyn anrheg fach fel ffordd o ddweud diolch am weithio mor galed cyn iddo fynd adref.