Ewch i’r prif gynnwys

Uned Asesu Niwroddatblygiad

Mae NDAU yn tynnu ar arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol i archwilio dull arloesol o asesu plant ifanc sy'n profi problemau emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol.

Mae NDAU yn tynnu ar arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol i archwilio dull arloesol o asesu plant ifanc sy'n profi problemau emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol.

Gwybodaeth atgyfeirio.

Newyddion diweddaraf

ADHD logo from NCMH

Mae angen gwirfoddolwyr ar gyfer astudio ADHD

13 Hydref 2023

Volunteers needed for ADHD study

Trophy clipart

Enillwyr cystadleuaeth arlunio

27 Medi 2023

Y tymor diwethaf, heriwyd y plant i dynnu llun i gynrychioli eu hoff weithgaredd o’u sesiwn NDAU. Cymerwch olwg ar y ceisiadau buddugol.

An illustration of a speech bubble surrounded by figures of people

Mwy o anawsterau iechyd meddwl mewn plant a theuluoedd sy’n agored i niwed yn ystod y cyfnod clo - podlediad

12 Mai 2021

Gwrandewch ar bodlediad lle rydyn ni'n trafod effaith cyfnodau clo ar iechyd meddwl plant sy'n agored i niwed.

Mae ein hymchwil yn ymchwilio i anghenion plant sy'n dangos anawsterau a phroblemau emosiynol, gwybyddol neu ymddygiadol, ac yn mynd i’r afael â’r rhain.

Mae ein hasesiadau yn archwilio sgiliau eich plentyn mewn perthynas â sylw, cof, iaith ac adnabod emosiynau.

Mae'r Uned Asesu Niwroddatblygiad (NDAU) yn ymchwilio i'r prosesau emosiynol, gwybyddol a chymdeithasol sy'n gysylltiedig â phroblemau datblygiadol mewn plant.

Os hoffech chi atgyfeirio'ch plentyn i'r NDAU, bydd angen i chi drafod hyn gyda’i ysgol yn gyntaf.