Ewch i’r prif gynnwys

Neurodevelopment Assessment Unit

Mae NDAU yn tynnu ar arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol i archwilio dull arloesol o asesu plant ifanc sy'n profi problemau emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol.

Mae NDAU yn tynnu ar arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol i archwilio dull arloesol o asesu plant ifanc sy'n profi problemau emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol.

Gwybodaeth atgyfeirio.

Newyddion diweddaraf

An illustration of a speech bubble surrounded by figures of people

Mwy o anawsterau iechyd meddwl mewn plant a theuluoedd sy’n agored i niwed yn ystod y cyfnod clo - podlediad

12 Mai 2021

Gwrandewch ar bodlediad lle rydyn ni'n trafod effaith cyfnodau clo ar iechyd meddwl plant sy'n agored i niwed.

Photograph of child sat on the floor doing an activity with a psychologist

New relationships, new funding, and a new approach towards assessing young children

17 Medi 2020

Read a profile of the Unit and Stephanie van Goozen by our alumni team.

Mae ein hymchwil yn ymchwilio i anghenion plant sy'n dangos anawsterau a phroblemau emosiynol, gwybyddol neu ymddygiadol, ac yn mynd i’r afael â’r rhain.

Mae ein hasesiadau yn archwilio sgiliau eich plentyn mewn perthynas â sylw, cof, iaith ac adnabod emosiynau.

Mae'r Uned Asesu Niwroddatblygiad (NDAU) yn ymchwilio i'r prosesau emosiynol, gwybyddol a chymdeithasol sy'n gysylltiedig â phroblemau datblygiadol mewn plant.

Os hoffech chi atgyfeirio'ch plentyn i'r NDAU, bydd angen i chi drafod hyn gyda’i ysgol yn gyntaf.