Ewch i’r prif gynnwys

Neurodevelopment Assessment Unit

Mae NDAU yn tynnu ar arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol i archwilio dull arloesol o asesu plant ifanc sy'n profi problemau emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol.

Mae NDAU yn tynnu ar arbenigedd a gydnabyddir yn rhyngwladol i archwilio dull arloesol o asesu plant ifanc sy'n profi problemau emosiynol, gwybyddol ac ymddygiadol.

Gwybodaeth atgyfeirio.

Newyddion diweddaraf

star trophy

Enillwyr cystadleuaeth arlunio

23 Medi 2021

Yn ystod ein cyfweliadau ymchwil diweddar, gwnaethom ofyn i'r plant dynnu llun. Cymerwch gip ar yr enillwyr.

An illustration of a speech bubble surrounded by figures of people

Mwy o anawsterau iechyd meddwl mewn plant a theuluoedd sy’n agored i niwed yn ystod y cyfnod clo - podlediad

12 Mai 2021

Gwrandewch ar bodlediad lle rydyn ni'n trafod effaith cyfnodau clo ar iechyd meddwl plant sy'n agored i niwed.

Photograph of child sat on the floor doing an activity with a psychologist

New relationships, new funding, and a new approach towards assessing young children

17 Medi 2020

Read a profile of the Unit and Stephanie van Goozen by our alumni team.

Mae ein hymchwil yn ymchwilio i anghenion plant sy'n dangos anawsterau a phroblemau emosiynol, gwybyddol neu ymddygiadol, ac yn mynd i’r afael â’r rhain.

Mae ein hasesiadau yn archwilio sgiliau eich plentyn mewn perthynas â sylw, cof, iaith ac adnabod emosiynau.

Mae'r Uned Asesu Niwroddatblygiad (NDAU) yn ymchwilio i'r prosesau emosiynol, gwybyddol a chymdeithasol sy'n gysylltiedig â phroblemau datblygiadol mewn plant.

Os hoffech chi atgyfeirio'ch plentyn i'r NDAU, bydd angen i chi drafod hyn gyda’i ysgol yn gyntaf.