Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae dwy fenyw yn sefyll o flaen poster mawr ac yn gwenu wrth y camera.

Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd yn mynd i ddigwyddiad llenyddol

8 Ebrill 2024

Fe aeth myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd i ddigwyddiad llenyddol unwaith eto, gan chwarae rhan mewn dyfarnu gwobr lenyddol fawreddog yn Ffrainc.

Ystafell o ddisgyblion benywaidd yn edrych ar ei gilydd ac yn gwenu.

Lansio cynllun Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar gyfer 2024

18 Mawrth 2024

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru wedi lansio ei gynllun Disgyblion sy’n Llysgenhadon Iaith ar gyfer 2024.

Grŵp o bobl yn sefyll ac yn gwenu wrth y camera. Mae rhai pobl yn sefyll ac eraill yn penlinio.

Cystadleuaeth areithio Siapanaeg yn dychwelyd i Brifysgol Caerdydd

18 Mawrth 2024

Mae cystadleuaeth areithio Siapanaeg flynyddol wedi dychwelyd i Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd.

Pen draig goch ac aur wedi'i wneud allan o falwnau.

Sefydliad Confucius Caerdydd yn dathlu’r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd

4 Mawrth 2024

Mae staff yn Sefydliad Confucius Caerdydd wedi trefnu a chyfrannu at ddigwyddiadau ledled Caerdydd i ddathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd.

Merch yn chwarae ffliwt ar lwyfan o flaen cynulleidfa. Mae dyn yn chwarae'r piano.

Canu carolau Nadolig rhyngwladol yn lledaenu llawenydd yr ŵyl ar draws y brifysgol

19 Rhagfyr 2023

Bu i gydweithwyr ar draws Prifysgol Caerdydd ymgynnull ynghyd i ddathlu'r Nadolig drwy ganu carolau Nadoligaidd rhyngwladol.

Llun o ddynes yn dathlu Holi.

Rhaglen meistr newydd sbon wedi’i lansio ar gyfer 2024

6 Rhagfyr 2023

Mae rhaglen meistr newydd sbon, a fydd yn cael ei harwain gan yr Ysgol Ieithoedd Modern, wedi’i chyhoeddi ar gyfer 2024.

 Menyw yn sefyll ger taflunydd yn rhoi cyflwyniad.

Ysgol yn dathlu Cymrodorion Marie Skłodowska-Curie

11 Hydref 2023

Cafwyd digwyddiad arbennig yn yr Ysgol Ieithoedd Modern i ddathlu Cymrodyr Ôl-ddoethurol Marie Skłodowska-Curie yr ysgol.

Grŵp o bobl mewn ystafell yn gwenu ar y camera. Mae rhai pobl yn sefyll ac eraill yn penlinio.

Gweithdy ymchwil yn llwyddiant ysgubol

6 Medi 2023

Mae gweithdy ymchwil a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr Ysgol Ieithoedd Modern wedi bod yn llwyddiant mawr.

5 CCI tutors hands held raise to the audience

15 mlynedd o Sefydliad Confucius Caerdydd

11 Awst 2023

Cardiff Confucius Institute celebrates 15 years of Chinese language teaching in Wales

Menyw ifanc yn gwenu at y camera ar ddiwrnod braf.

Myfyrwraig yn cael cymrodoriaeth â sefydliad rhyngwladol

7 Awst 2023

Mae myfyrwraig ôl-raddedig yn yr Ysgol Ieithoedd Modern wedi ennill cymrodoriaeth gyda sefydliad rhyngwladol.