Ewch i’r prif gynnwys

Erthyglau arbennig

Ymchwiliwch yn fanylach i'r ffordd rydyn ni'n gweld pethau.

Archwiliwch erthyglau sy'n dangos pwy ydym ni, beth rydym yn ei wneud, a beth rydym am ei gyflawni drwy addysgu, ymchwil ac ymgysylltu.

Mae'r nodweddion hyn yn cynrychioli amrywiaeth ein cymuned. Maent yn datgelu ein cymhellion, yn adlewyrchu gweithgareddau cyfredol a pharhaus, ac yn darparu llwyfan ar gyfer gwahanol brofiadau a rhagolygon.

Bywyd ar ôl y brifysgol – i ble y gall gradd mewn ieithoedd modern fynd â chi?

Bywyd ar ôl y brifysgol – i ble y gall gradd mewn ieithoedd modern fynd â chi?

P'un a ydych chi'n astudio gradd mewn ieithoedd modern ar hyn o bryd neu'n ystyried dechrau un yn y dyfodol, efallai eich bod eisoes wedi rhoi ystyriaeth i'ch gyrfa yn y dyfodol ac wedi cwestiynu pa ddiwydiant sydd orau â gradd o’r fath?