Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau a gweithgareddau addysgol i ysgolion

Schools engagement

Mae ein holl adnoddau a gweithgareddau yn rhad ac am ddim i athrawon a disgyblion.

Fe'u dyluniwyd i gefnogi addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru ac fe'u rhestrir yn unol â themâu'r cwricwlwm:

Rhoddir y gynulleidfa darged ar gyfer pob adnodd yn nhrefn Cyfnodau Allweddol a blynyddoedd ysgol.

Cynhyrchwyd yr adnoddau gan aelodau staff, myfyrwyr PhD a myfyrwyr meddygol, yn benodol i wella dysgu pynciau gwyddoniaeth ac iechyd, ac i godi dyheadau a diddordeb yn y meysydd astudio hynny.

Os oes gennych ymholiadau am unrhyw un o'r adnoddau, neu os hoffech gael gwybodaeth am ein gweithgareddau Gwyddoniaeth mewn Iechyd ar gyfer ysgolion, cysylltwch â ni.

Ymgysylltu Meddygaeth

Gadewch inni wybod eich barn

Rydyn ni’n ceisio gwella ein gweithgareddau addysgol o hyd. Er mwyn gwneud hyn rydyn ni eisiau cael eich adborth.

Ffurflen adborth agored i ddisgyblion Ffurflen adborth agored i athrawon

Adnoddau a gweithgareddau

Iechyd a Lles

TeitlFformatCynulleidfa
Gweithdy ar y Corff DynolFideoCyfnod allweddol dau - blynyddoedd 3-6
Adnodd Iechyd MeddwlPowerPoint RhyngweithiolCyfnod allweddol dau - blynyddoedd 5-6
Ymwybyddiaeth o AlcoholFideoCyfnod allweddol dau - blynyddoedd 5-6
Adnodd Iechyd RhywiolPowerPoint RhyngweithiolCyfnodau allweddol pedwar a phump - blynyddoedd 10-13
Awgrymiadau ar gyfer Pobl Ifanc sy'n Colli CwsgFideoCyfnodau allweddol pedwar a phump - blynyddoedd 10-13
Pobl Ifanc a’u Hwyliau a’u LlesFideoCyfnodau allweddol pedwar a phump - blynyddoedd 10-13
Iechyd Meddwl Pobl Ifanc yn y byd digidolFideoCyfnodau allweddol pedwar a phump - blynyddoedd 10-13
Ymchwil Canser AmrywiolPob cyfnod allweddol

Astudiaethau Gwyddoniaeth a Thechnoleg

TeitlFformatCynulleidfa
Cefndir a Hanfodion Cymorth CyntafFideoCyfnod allweddol dau - blynyddoedd 5-6
Sut caiff brechlynnau a meddyginiaethau eu darganfod?FideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Taith o amgylch Uned Ymchwil Arennol CymruFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Dadansoddi celloedd imiwnedd drwy broses Dosbarthu Celloedd yn sgîl Fflworoleuedd (FACS)FideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Ymwrthedd i wrthfiotigauFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Darganfod y gell-T sy'n lladd canserFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Negeseuon eosinoffil a macroffag a newidiadau yn iechyd meinweoeddFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Taith o amgylch cyfleusterau gofal anifeiliaid mewn ymchwil fiofeddygolFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Ymchwil ar Anifeiliaid, y Gyfraith a Chlefyd Alzheimer FideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Sepsis Feirysol: taflu goleuni ar COVID 19 a sepsisFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Diwylliant Celloedd - Rhannu CelloeddFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Telomerau a Difrod Mewn CromosomauFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Firws, Rhyw a Chanser: Pigiadau i’r Bechgyn!FideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Gwrthfiotigau a ChiFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Canrif yr YmennyddFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Sut mae'r cyffur lleddfu poen yn gwybod bod gennych chi gur yn y pen?FideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Bywyd sy'n pefrioFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Taflenni gwaith Heintiau, Feirysau a BrechlynnauPDFCyfnod allweddol dau - blynyddoedd 5-6
SuperbugsGwefan ryngweithiolPob cyfnod allweddol
Sut i dynnu DNAFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Llysiau allgellogPDFCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13

Generig - gyrfaoedd a derbyn myfyrwyr

TeitlFformatCynulleidfa
Awgrymiadau da i’ch helpu i wneud cais ar gyfer yr Ysgol MeddygaethFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Dethol a Derbyn MyfyrwyrFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Taith o amgylch Sgiliau ClinigolFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Gwyddor Gofal Iechyd yn GIG CymruFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Seicoleg Iechyd: Beth yw hyn? Ble? A pham?FideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13
Cyfleoedd yn y Sector Gwyddorau BywydFideoCyfnod allweddol pump - blynyddoedd 12-13