Ewch i’r prif gynnwys

Gweithwyr gofal iechyd

Myfyrwyr gofal iechyd gwrywaidd a benywaidd yn hyfforddi
Mae ein rhaglenni'n tueddu i fod yn alwedigaethol iawn, gan ganolbwyntio ar wella gyrfaoedd a sylfaen wybodaeth gweithwyr gofal iechyd proffesiynol presennol ac eraill mewn meysydd cysylltiedig.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau a rhaglenni meddygol a fydd yn ehangu eich gwybodaeth, yn rhoi dealltwriaeth fwy dwfn i chi, ac yn gwella eich sgiliau.

Rhaglenni

Mae ein rhaglenni’n alwedigaethol iawn gyda phwyslais ar wella gyrfaoedd a gwybodaeth gweithwyr gofal iechyd proffesiynol presennol a gweithwyr eraill mewn meysydd cysylltiedig.

Eu nod yw rhoi gwell sgiliau academaidd i’n dysgwyr proffesiynol, a rhoi dealltwriaeth iddynt o’r sail dystiolaeth a all lywio ymarferion gwaith.

Porwch drwy ein rhaglenni

Gallwn hefyd gynnig cyrsiau byr dwysach a modiwlau annibynnol sy'n eich galluogi i gael gwybodaeth a sgiliau academaidd ychwanegol i’w defnyddio yn eich gweithle neu i ddatblygu eich gyrfa.

Porwch drwy ein cyrsiau byr a'n modiwlau annibynnol

Canllawiau ‘sut i’

Mae'r ein cyfres 'Sut i...' yn cynnig gwybodaeth hygyrch ar ystod eang o faterion cyfoes ym maes Addysg Feddygol.

Mae’r canllawiau, a gynhyrchwyd gan yr Adran Academaidd ar gyfer Addysg Feddygol, wedi'u hanelu at glinigwyr prysur ac maent yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o ystod o bynciau addysgol mewn fformat hygyrch a rhwydd.

Teitl canllawAwdur
Asesu hyfforddeion yn y gweithle clinigol gan ddefnyddio'r Mini-CEXLynne Allery
Ystyried rôl arfarnu ac adborth mewn addysg meddygon teuluJoe Campbell a Steffi Williams
Gwerthuso dysgu yn y gwaithKim Carter, Jill Edwards, Imam Mohammed, Irnei Myemba, John Rees, Martin Sullivan (gyda Lesley Pugsley)
Bod yn hyfforddwr effeithiol yn y broses arfarnuHoward Long
Bod yn arfarnwr gweithredolTrevor Austin
Cynllunio dysgu hyfforddeion fel goruchwyliwr addysgolStephen Brigley
Rhoi adborth mewn lleoliad addysgolPeter Donnelly a Paul Kirk
Cael mwy gan ffurflenni gwerthuso drwy adborth gohiriedigJake Smith, Elaine Russ a Dr Mark Stacey
Defnyddio technegau newydd i werthuso eich addysguJames Hotham, Doaa Farag, Min-Ping Huang, Raja Adnan Ahmed, Alexandra Rinnert
Teitl canllawAwdur
Sut i annog myfyrwyr a hyfforddeion i ddechrau ym maes addysg feddygolAshley Newton
Diwallu anghenion addysgol meddygon sy'n ffoaduriaidMajid Jalil a Stephen Brigley
Mynd i'r afael â Theori AddysgolLesley Pugsley
Nodi anghenion dysguHarish Thampy
Astudio'n effeithiolLesley Pugsley
Defnyddio dyfeisiau symudol mewn addysg feddygolMark Stacey, Paul Kirk a Peter Donnelly
Deall dysgu ar sail portffolioJohn Pitts
Goresgyn rhwystrau i ddysgu effeithiol ar sail gwaithZareena Jedaar, Ceri Marrin – gyda Lesley Pugsley
Gwneud y gorau o adegau dysgu ac adolygiadau poethSimon Smail, Tom Hayes a Lesley Pugsley
Cydweithio ar-lein fel grŵp bachSarah Al-Amodi, Suzanna Mathew, Judith Fox, Ramsey Sabit ac Anna Patricolo
Cael y gorau o ddysgu electronig (ar gyfer hyfforddeion)Peter Donnelly a Joel Benson
Sut i ddefnyddio'r modelau 'Meistr Dysgwr Addasol' a'r 'Ymchwiliad Gwerthfawrogol' i Annog Dysgu Gydol OesMohammed Bakheet, Faris Hussain, Rachel Jones, and Joy McFadzean
Teitl canllawAwdur
Sut i weithredu strategaeth addysgol dysgwyr fel partneriaid mewn addysg feddygolLucy Webb, Dan Walker, Sajad Ahmed a Soraya Chatchawalanon
Sut i ddylunio amgylcheddau dysgu rhithwir i'w defnyddio mewn addysg cleifionWafa Alotaibi, Cheryl Anderson, Anand Ganesan, Hugh Gripper, Sofia Hadjieconomou a Shiva Shanmugaratnam
Sut i greu amgylchedd dysgu rhithwir gan ddefnyddio Edmodo®Dena Pitrola, Dani Firman, Craig Planello, Arpita Gandhi, Shouja Alam ac Yanmei Li
Sut i wneud y gorau o ddysgu ar sail WardCelia Beynon, Sejal Bhatt, Eley Chiu, Joanna Webb ac Yaser Zeitoun
Sut i gymhwyso egwyddorion moesegol wrth gynnwys cleifion mewn addysgu clinigolLaura Duerden, Gill Salmon, Stephen Usher a Mohamed Alshahrani
Sut i ddefnyddio profiadau dysgu dilys yn eich addysguKhalid Almisnid, Emma Cymru, Robert Whitham a Summia Zaher
Sut i reoli anghenion emosiynol dysgwyr mewn sesiynau addysguCeri Evans, Abdulmohsen Alomair, Nada Bashar, Jayan George, Maung Moe, Madeleine Attridge, Penny Blake, Dafydd Evans a Lisa Railton
Sut i ddatblygu tasgau a senarios sy'n seiliedig ar achosionJanet MacDonald
Sut i droi'r ystafell ddosbarth wyneb yn waeredSimon Li
Sut i gael adborth effeithiol ar eich addysguDr Sue West-Jones, Dr Daniel Rigler, Dr Syed Hammad Hassan a Dr Joel Tay
Sut i ddefnyddio gemau addysgolLynne Allery
Sut i addysgu mewn lleoliad clinigolClive J Gibson
Sut i addysgu moesegStephen Brigley
Defnyddio dramâu teledu mewn addysg feddygolRuth Williams, Lowri Evans a Norah Talal Alshareef
Addysgu sgiliau ymarferolLynne Allery
Defnyddio grwpiau bach i fywiogi eich addysguLynne Allery
Dysgu proffesiynoldebHarish Thampy, Catherine Gwynne, Rhiannon Foulkes, Rhodri Codd a Simon Burling
Addysgu ymarfer myfyriolCindy Johnson a James Bird
Defnyddio cwestiynu i wella dysguJanet MacDonald
Defnyddio cysyniad Caffi'r Byd i greu amgylchedd dysgu rhyngweithiolLiz Anderson
Defnyddio systemau ymateb y gynulleidfaHarish Thampy a Zirva Ahmad
Rhoi blas ar eich darlithoeddStephen Brigley
Addysgu gyda chleifion yn bresennolStirling Pugh
Rhoi cyflwyniad effeithiolLesley Pugsley
Datblygu eich addysgu drwy adolygiad gan gymheiriaidJanet MacDonald a Clare Kell
Creu cyflwyniad posterAdesh Ramsewak
Dylunio a datblygu taflenniTom Hayes a Lesley Pugsley
Dylunio cyflwyniad PowerPoint effeithiolLesley Pugsley
Datblygu briffiau addysgu a chynllunio sesiynau addysguJanet MacDonald a Rhys ap Delwyn Phillips
Delio ag aelodau heriol o’r grŵpLynne Allery
Efelychu yn eich gweithleChris Lambert a Huw Lloyd-Williams
Nodi canlyniadau dysgu ar gyfer cytundebau dysguJanet MacDonald
Cynnwys cleifion a gofalwyr wrth hyfforddi gweithwyr iechyd proffesiynolDr Alka S Ahuja
Rhoi adborth ysgrifenedigDr Alan Stone
Bod yn fentor daZoe Morris-Williams ac Andrew Grant
Asesu ymarfer myfyriolRini Paul, Andrew J Beamish, Victoria E.A. Suter, Chetan K. Ruprai, Iyad Al-Muzaffar a Wichuda Jiraporncharoen
Hyfforddi yn y gwaithSally Blake a Peter Donnelly
Cael eich cydnabod am eich addysguJohn Bligh a Julie Browne
Creu adnodd addysgol ar-lein am ddimMike Johnson
Bywiogi eich dysgwyr gyda thorwyr iâSabrina Vitello, Maimoona Ali, Claire Spolton-Dean, Lance Watkins,
Deepa Balachandran Nair, Mohamed Bayoumi-Ali
Goresgyn rhai o'r heriau sy'n wynebu
addysg ryngbroffesiynol ym maes gofal iechyd
Matthew Jaring, Dumrongrat Lertrattananon, Hashim Samir
Creu fideos cyfarwyddiadau effeithiolKarl Luke
Sut i ddefnyddio technolegau ystafell ddosbarth rhithwir cydamserol yn effeithiolKarl Luke
Sut i gefnogi a hyrwyddo lles hyfforddeion fel Goruchwyliwr AddysgolMichal Tombs
Sut i gynnal dadansoddiad rhanddeiliaid wrth ddylunio ymyrraeth addysgolIsmail Memon, Jennifer Grey, Pongpisut Thakhampaeng a Kosta Morley

Cysylltwch â ni am ganllawiau ‘sut i’

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau eraill y gallem ymdrin â nhw yn ein canllawiau ‘sut i’ neu os hoffech chi gael gwybod mwy am sut y gallech gyfrannu, cysylltwch â ni:

Tîm Addysg Feddygol