Ewch i’r prif gynnwys

Gweithwyr gofal iechyd

Male and female healthcare students training
Our programmes tend to be highly vocational, focused on enhancing the careers and knowledge base of existing healthcare professionals and others in related fields.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o adnoddau a rhaglenni meddygol a fydd yn ehangu eich gwybodaeth, yn rhoi dealltwriaeth fwy dwfn i chi, ac yn gwella eich sgiliau.

Rhaglenni

Mae ein rhaglenni’n alwedigaethol iawn gyda phwyslais ar wella gyrfaoedd a gwybodaeth gweithwyr gofal iechyd proffesiynol presennol a gweithwyr eraill mewn meysydd cysylltiedig.

Eu nod yw rhoi gwell sgiliau academaidd i’n dysgwyr proffesiynol, a rhoi dealltwriaeth iddynt o’r sail dystiolaeth a all lywio ymarferion gwaith.

Porwch drwy ein rhaglenni

Gallwn hefyd gynnig cyrsiau byr dwysach a modiwlau annibynnol sy'n eich galluogi i gael gwybodaeth a sgiliau academaidd ychwanegol i’w defnyddio yn eich gweithle neu i ddatblygu eich gyrfa.

Porwch drwy ein cyrsiau byr a'n modiwlau annibynnol

Canllawiau ‘sut i’

Mae'r ein cyfres 'Sut i...' yn cynnig gwybodaeth hygyrch ar ystod eang o faterion cyfoes ym maes Addysg Feddygol.

Mae’r canllawiau, a gynhyrchwyd gan yr Adran Academaidd ar gyfer Addysg Feddygol, wedi'u hanelu at glinigwyr prysur ac maent yn rhoi trosolwg cynhwysfawr o ystod o bynciau addysgol mewn fformat hygyrch a rhwydd.

Teitl canllawAwdur
Asesu hyfforddeion yn y gweithle clinigol gan ddefnyddio'r Mini-CEXLynne Allery
Ystyried rôl arfarnu ac adborth mewn addysg meddygon teuluJoe Campbell a Steffi Williams
Gwerthuso dysgu yn y gwaithKim Carter, Jill Edwards, Imam Mohammed, Irnei Myemba, John Rees, Martin Sullivan (gyda Lesley Pugsley)
Bod yn hyfforddwr effeithiol yn y broses arfarnuHoward Long
Bod yn arfarnwr gweithredolTrevor Austin
Cynllunio dysgu hyfforddeion fel goruchwyliwr addysgolStephen Brigley
Rhoi adborth mewn lleoliad addysgolPeter Donnelly a Paul Kirk
Cael mwy gan ffurflenni gwerthuso drwy adborth gohiriedigJake Smith, Elaine Russ a Dr Mark Stacey
Defnyddio technegau newydd i werthuso eich addysguJames Hotham, Doaa Farag, Min-Ping Huang, Raja Adnan Ahmed, Alexandra Rinnert
Teitl canllawAwdur
Sut i annog myfyrwyr a hyfforddeion i ddechrau ym maes addysg feddygolAshley Newton
Diwallu anghenion addysgol meddygon sy'n ffoaduriaidMajid Jalil a Stephen Brigley
Mynd i'r afael â Theori AddysgolLesley Pugsley
Nodi anghenion dysguHarish Thampy
Astudio'n effeithiolLesley Pugsley
Defnyddio dyfeisiau symudol mewn addysg feddygolMark Stacey, Paul Kirk a Peter Donnelly
Deall dysgu ar sail portffolioJohn Pitts
Goresgyn rhwystrau i ddysgu effeithiol ar sail gwaithZareena Jedaar, Ceri Marrin – gyda Lesley Pugsley
Gwneud y gorau o adegau dysgu ac adolygiadau poethSimon Smail, Tom Hayes a Lesley Pugsley
Cydweithio ar-lein fel grŵp bachSarah Al-Amodi, Suzanna Mathew, Judith Fox, Ramsey Sabit ac Anna Patricolo
Cael y gorau o ddysgu electronig (ar gyfer hyfforddeion)Peter Donnelly a Joel Benson
Teitl canllawAwdur
Sut i weithredu strategaeth addysgol dysgwyr fel partneriaid mewn addysg feddygolLucy Webb, Dan Walker, Sajad Ahmed a Soraya Chatchawalanon
Sut i ddylunio amgylcheddau dysgu rhithwir i'w defnyddio mewn addysg cleifionWafa Alotaibi, Cheryl Anderson, Anand Ganesan, Hugh Gripper, Sofia Hadjieconomou a Shiva Shanmugaratnam
Sut i greu amgylchedd dysgu rhithwir gan ddefnyddio Edmodo®Dena Pitrola, Dani Firman, Craig Planello, Arpita Gandhi, Shouja Alam ac Yanmei Li
Sut i wneud y gorau o ddysgu ar sail WardCelia Beynon, Sejal Bhatt, Eley Chiu, Joanna Webb ac Yaser Zeitoun
Sut i gymhwyso egwyddorion moesegol wrth gynnwys cleifion mewn addysgu clinigolLaura Duerden, Gill Salmon, Stephen Usher a Mohamed Alshahrani
Sut i ddefnyddio profiadau dysgu dilys yn eich addysguKhalid Almisnid, Emma Cymru, Robert Whitham a Summia Zaher
Sut i reoli anghenion emosiynol dysgwyr mewn sesiynau addysguCeri Evans, Abdulmohsen Alomair, Nada Bashar, Jayan George, Maung Moe, Madeleine Attridge, Penny Blake, Dafydd Evans a Lisa Railton
Sut i ddatblygu tasgau a senarios sy'n seiliedig ar achosionJanet MacDonald
Sut i droi'r ystafell ddosbarth wyneb yn waeredSimon Li
Sut i gael adborth effeithiol ar eich addysguDr Sue West-Jones, Dr Daniel Rigler, Dr Syed Hammad Hassan a Dr Joel Tay
Sut i ddefnyddio gemau addysgolLynne Allery
Sut i addysgu mewn lleoliad clinigolClive J Gibson
Sut i addysgu moesegStephen Brigley
Defnyddio dramâu teledu mewn addysg feddygolRuth Williams, Lowri Evans a Norah Talal Alshareef
Addysgu sgiliau ymarferolLynne Allery
Defnyddio grwpiau bach i fywiogi eich addysguLynne Allery
Dysgu proffesiynoldebHarish Thampy, Catherine Gwynne, Rhiannon Foulkes, Rhodri Codd a Simon Burling
Addysgu ymarfer myfyriolCindy Johnson a James Bird
Defnyddio cwestiynu i wella dysguJanet MacDonald
Defnyddio cysyniad Caffi'r Byd i greu amgylchedd dysgu rhyngweithiolLiz Anderson
Defnyddio systemau ymateb y gynulleidfaHarish Thampy a Zirva Ahmad
Rhoi blas ar eich darlithoeddStephen Brigley
Addysgu gyda chleifion yn bresennolStirling Pugh
Rhoi cyflwyniad effeithiolLesley Pugsley
Datblygu eich addysgu drwy adolygiad gan gymheiriaidJanet MacDonald a Clare Kell
Creu cyflwyniad posterAdesh Ramsewak
Dylunio a datblygu taflenniTom Hayes a Lesley Pugsley
Dylunio cyflwyniad PowerPoint effeithiolLesley Pugsley
Datblygu briffiau addysgu a chynllunio sesiynau addysguJanet MacDonald a Rhys ap Delwyn Phillips
Delio ag aelodau heriol o’r grŵpLynne Allery
Efelychu yn eich gweithleChris Lambert a Huw Lloyd-Williams
Nodi canlyniadau dysgu ar gyfer cytundebau dysguJanet MacDonald
Cynnwys cleifion a gofalwyr wrth hyfforddi gweithwyr iechyd proffesiynolDr Alka S Ahuja
Rhoi adborth ysgrifenedigDr Alan Stone
Bod yn fentor daZoe Morris-Williams ac Andrew Grant
Asesu ymarfer myfyriolRini Paul, Andrew J Beamish, Victoria E.A. Suter, Chetan K. Ruprai, Iyad Al-Muzaffar a Wichuda Jiraporncharoen
Hyfforddi yn y gwaithSally Blake a Peter Donnelly
Cael eich cydnabod am eich addysguJohn Bligh a Julie Browne
Creu adnodd addysgol ar-lein am ddimMike Johnson
Bywiogi eich dysgwyr gyda thorwyr iâSabrina Vitello, Maimoona Ali, Claire Spolton-Dean, Lance Watkins,
Deepa Balachandran Nair, Mohamed Bayoumi-Ali
Goresgyn rhai o'r heriau sy'n wynebu
addysg ryngbroffesiynol ym maes gofal iechyd
Matthew Jaring, Dumrongrat Lertrattananon, Hashim Samir
Creu fideos cyfarwyddiadau effeithiolKarl Luke
Sut i ddefnyddio technolegau ystafell ddosbarth rhithwir cydamserol yn effeithiolKarl Luke
Sut i gefnogi a hyrwyddo lles hyfforddeion fel Goruchwyliwr AddysgolMichal Tombs

Cysylltwch â ni am ganllawiau ‘sut i’

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau ar gyfer pynciau eraill y gallem ymdrin â nhw yn ein canllawiau ‘sut i’ neu os hoffech chi gael gwybod mwy am sut y gallech gyfrannu, cysylltwch â ni:

Tîm Addysg Feddygol