Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau addysgu

Mae'r Ysgol Mathemateg yn adeilad gwych newydd Abacws sydd â chyfleusterau addysgu rhagorol.

  Mae Abacws yn cynnig y gorau o ran lleoedd addysgu newydd, gan gynnwys darlithfeydd ac ystafelloedd seminar sy’n ein hannog i gydweithio a meddwl yn greadigol.

  Mae nifer o leoedd arbenigol yn yr adeilad sy’n golygu bod y myfyrwyr yn gallu gweithio mewn ffordd gyfforddus ac anffurfiol, naill ai ar brosiectau grŵp neu’n astudio ar eu pennau eu hunain.

  Ymhlith y nodweddion allweddol eraill y mae:

  • Ystafell Fasnachu ffug newydd at ddibenion mathemateg ariannol
  • Labordai cyfrifiadurol a ddyluniwyd i ganiatáu gwaith grŵp yn ogystal â dosbarthiadau a’r cyfle i astudio ar eich pen eich hun
  • Ystafelloedd seminar a darlithfeydd hyblyg sy’n meddu ar gynllun arloesol er mwyn annog pobl i ryngweithio
  • Mannau pwrpasol i fyfyrwyr wneud gwaith prosiect
  • Mannau y gall ein partneriaid diwydiannol eu defnyddio a bydd y rhain yn rhoi cyfleoedd ymgysylltu rhagorol i'n myfyrwyr.