Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau rhyngwladol

Gyda phartneriaethau'n rhychwantu dros 35 o wledydd, mae cydweithio rhyngwladol wrth galon yr hyn a wnawn.

Campws Prifysgol Leuven

Our partnership with KU Leuven

Mae ein Cytundeb Cydweithio gyda phrifysgol fwyaf Gwlad Belg yn hybu ymchwil cydweithredol a chyfleoedd i staff a myfyrwyr dreulio amser dramor.

Prif Adeiladau, Prifysgol Xiamen

Ein partneriaeth â Phrifysgol Xiamen

Rydym ni'n bartner i Brifysgol Xiamen ar ymchwil i gatalysis a dinasoedd cynaliadwy yn ogystal â rhedeg rhaglenni academaidd ac ysgoloriaethau PhD ar y cyd.

Ariel photograph of Universidade Estadual de Campinas

Ein partneriaeth â Unicamp

Mae ein Partneriaeth Strategol gydag un o brifysgolion mwyaf blaenllaw Brasil yn helpu i greu cyfleoedd am ymchwil ac addysg ar gyfer staff a myfyrwyr.

University of Bremen - Glashalle building

Ein partneriaeth â Phrifysgol Bremen

Mae ein partneriaeth â Phrifysgol Bremen yn cefnogi symudedd staff a myfyrwyr ac yn cynnig cyfleoedd i gael cysylltiadau rhwng staff academaidd yn ein sefydliadau, cryfhau ymdrechion ymchwil ar y cyd a datblygu mentrau cydweithredol newydd.

Beijing Normal University (Main building)

Prifysgol Normal Beijing

Mae ein coleg ar y cyd yn cynnig y radd israddedig gyntaf mewn Astudiaethau Tsieineaidd yn y DU i gymysgedd o fyfyrwyr Tsieineaidd a Phrydeinig.

View of the University of Namibia Information and Learning Resource Centre

Ein partneriaeth â Phrifysgol Namibia

Gyda'n gilydd rydym ni'n gweithio ar Brosiect Phoenix i leihau tlodi a hyrwyddo cymdeithasau iachach yn Affrica.

Protecting the endangered Orang-Utan

Danau Girang

Danau Girang yw ein cyfleuster ymchwil a hyfforddiant ar y cyd yn Borneo. Caiff ei gynnal gydag Adran Bywyd Gwyllt Sabah.

China

Sefydliad Confucius

Mae Sefydliad Confucius Caerdydd yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru ac mae wedi’i leoli yn yr Ysgol Ieithoedd Modern.

Exterior of the Hadyn Ellis Building 3

Academia Europaea

Rydym yn cynnal Canolfan Wybodaeth Caerdydd Academia Europaea, gan gefnogi rhagoriaeth ymchwil ar draws pob maes ysgolheictod.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy am ein gweithgareddau rhyngwladol, neu ffurfio partneriaeth gyda ni, cysylltwch â'r Swyddfa Ryngwladol.

Rhyngwladol