Ewch i’r prif gynnwys

Partneriaethau rhyngwladol

Gyda phartneriaethau'n rhychwantu dros 35 o wledydd, mae cydweithio rhyngwladol wrth galon yr hyn a wnawn.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwybod mwy am ein gweithgareddau rhyngwladol, neu ffurfio partneriaeth gyda ni, cysylltwch â'r tîm Partneriaethau Rhyngwladol.

Prif Adeiladau, Prifysgol Xiamen

Prifysgol Xiamen

Rydym ni'n bartner i Brifysgol Xiamen ar ymchwil i gatalysis a dinasoedd cynaliadwy yn ogystal â rhedeg rhaglenni academaidd ac ysgoloriaethau PhD ar y cyd.

Ariel photograph of Universidade Estadual de Campinas

Unicamp

Mae ein Partneriaeth Strategol gydag un o brifysgolion mwyaf blaenllaw Brasil yn helpu i greu cyfleoedd am ymchwil ac addysg ar gyfer staff a myfyrwyr.

University of Bremen - Glashalle building

Prifysgol Bremen

Mae ein partneriaeth â Phrifysgol Bremen yn cefnogi symudedd staff a myfyrwyr ac yn cynnig cyfleoedd i gael cysylltiadau rhwng staff academaidd yn ein sefydliadau, cryfhau ymdrechion ymchwil ar y cyd a datblygu mentrau cydweithredol newydd.

Beijing Normal University (Main building)

Prifysgol Normal Beijing

Ymgollwch mewn iaith a diwylliant Tsieina gyda gradd ddeuol a gynigir ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Normal Beijing.

University of Waikato

Prifysgol Waikato

Mae Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Waikato – Te Whare Wãnanga o Waikato yn Hamilton, Seland Newydd wedi dod yn bartneriaid strategol rhyngwladol.

View of the University of Namibia Information and Learning Resource Centre

Prifysgol Namibia

Gyda'n gilydd rydym ni'n gweithio ar Brosiect Phoenix i leihau tlodi a hyrwyddo cymdeithasau iachach yn Affrica.

Dalian University of Technology

Our partnership with Dalian University of Technology

Mae ein partneriaeth gyda Phrifysgol Technoleg Dalian yn cefnogi cyd-raglenni academaidd a chyfnewid staff a myfyrwyr.

Danau Girang Field Centre

Cyfleuster ymchwil a hyfforddiant cydweithredu ydyn ni sy'n cael ei reoli gan Adran Bywyd Gwyllt Sabah a Phrifysgol Caerdydd.

China

Cardiff Confucius Institute

Rydym yn hyrwyddo iaith a diwylliant Tsieina yng Nghymru ac yn cefnogi cydweithredu rhwng Cymru a Tsieina.

New Zealand

Danau Girang Field Centre

We work with partner organisations all over the world, ranging from specialist, departmental partnerships to university-wide partners.

University of Wyoming

Our partnership with the University of Wyoming

Ar 25 Ebrill 2023, llofnododd Prifysgol Caerdydd Gytundeb Partneriaeth Strategol newydd gyda Phrifysgol Wyoming.

View of the University of Namibia Information and Learning Resource Centre

Prifysgol Namibia

Gyda'n gilydd rydym ni'n gweithio ar Brosiect Phoenix i leihau tlodi a hyrwyddo cymdeithasau iachach yn Affrica.

Tîm Partneriaethau Rhyngwladol