Ewch i’r prif gynnwys

Optimeiddio iechyd trwy weithgarwch, ffyrdd o fyw a thechnoleg

O fewn ein thema rydym ni'n anelu at ddatblygu gwell dealltwriaeth o amodau ac opsiynau gofal gan ddefnyddio ymagwedd ryngddisgyblaethol.

Drwy'r ddealltwriaeth well hon, rydym ni'n datblygu ac yn gwerthuso asesiadau clinigol, ymyriadau a thechnolegau newydd i wella rheolaeth ar gyflyrau iechyd yn amrywio o boen cyhyrysgerbydol, gofal cardioanadlol, niwrolegol a mamolaeth.

Portffolio ymchwil

Mae ein tîm uchel ei sgiliau'n gweithio ar draws Proffesiynau Iechyd Cyswllt a Bydwreigiaeth gyda phrofiad mewn ymchwil ansoddol, meintiol a dulliau cymysg. Mae ein hymchwil yn cynnwys datblygu a phrofi ymyriadau cymhleth a deall mecanweithiau clefydau a thriniaeth. Rydym ni'n gweithio'n agos gyda grwpiau defnyddwyr ac elusennau i wneud y gorau o ymgysylltu ac effaith.

Mae meysydd ymchwil cyfredol yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Asesiadau biofecanyddol o unigolion gyda chyflyrau cyhyrysgerbydol i ddeall mecanweithiau clefyd a thriniaeth.
  • Datblygu ymyriadau'n canolbwyntio ar gefnogi hunan-reoli a gweithgaredd corfforol i unigolion â chyflyrau tymor hir. Mae hyn ar gyfer oedolion a phlant gyda phoen cyhyrysgerbydol, anhwylderau cardioanadlol neu niwrolegol.
  • Profi diogelwch, effeithiolrwydd clinigol a/neu gost ymyriadau newydd o fewn gofal mamolaeth a beichiogrwydd
  • Archwilio defnydd o dechnoleg ddigidol mewn lleoliadau adsefydlu a chartref i gyfoethogi technegau asesu a thriniaeth.

Cydweithio

Mae ein haelodau'n ymgysylltu'n weithredol gyda pholisi iechyd, datblygu strategaeth, arloesi clinigol ac addysgol yng Nghymru a thu hwnt. Mae gennym ni brosiectau cydweithredol ar draws y DU ac mewn canolfannau allweddol yn yr UE ac yn fyd-eang.

Mae aelodau o'r thema ymchwil yn ymrwymo i gymorth cymheiriaid a mentora, ac adeiladu capasiti a gallu ar draws y rhwydwaith ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol.

Ceisiadau PhD

Croesawir ceisiadau PhD ar bynciau sy'n ymdrin yn benodol â diddordebau ymchwil aelodau'r thema. Rydym ni'n annog myfyrwyr PhD a doethuriaeth broffesiynol i fod yn gyfranogwyr gweithredol yn y thema ymchwil drwy gyflwyno eu hymchwil a mynychu digwyddiadau thema.

Arweinydd y thema

Yr Athro Kate Button

Yr Athro Kate Button

Pennaeth Ymchwil & Arloesi

Email
buttonk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 206 87734

Dirprwy arweinydd y thema

Dr Nichola Gale

Dr Nichola Gale

Uwch-Ddarlithydd: Ffisiotherapi

Email
galens@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 206 87758

Prosiectau ymchwil presennol

SignatureBack: interactive digital interventions

Interactive digital interventions to support individualised self-management of low back pain.

Prifysgol Caerdydd yn lansio llwyfan i helpu rheoli poen cefn yn y gweithle ac wrth weithio gartref

Llwyfan digidol ar-lein yw BACK-on-LINETM sydd wedi'i gynllunio i helpu pobl i reoli poen gwaelod y cefn yn y gweithle ac wrth weithio gartref.

Water birth

Establishing the safety of water birth for mothers and babies

The POOL study is evaluating the safety of water births for mothers and babies.

An arm with an IV

Home-based activity for people with lung cancer and established weight loss

Physical activity can improve quality of life for lung cancer patients struggling with weight loss.

Old people in gym

Using Huntington’s disease clinics to promote physical activity

Exploring how physical activity for people with Huntington’s disease be promoted within specialist HD clinics.

zebra crossing

Road safety education for children with developmental coordination disorder (DCD)

Primary school aged children perform more accurately in first person road crossing tasks.

Physio talking to patient

Knee conditions: evaluating movement toolkit interventions

Integrating a novel portable toolkit into physiotherapy interventions.