Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth Gymdeithasol a Diwylliannol

Y Grŵp Ymchwil Daearyddiaeth Gymdeithasol a Diwylliannol yw un o'r grwpiau mwyaf o'i fath ac mae ar flaen y gad yng nghyd-destun agendâu damcaniaethol, empirig ac effaith ryngwladol.

Mae ein gwaith ymchwil yn ymwneud â theori ffeministaidd, ôl-drefedigaethol, ôl-strwythurol a theori 'fwy na chynrychiadol'.

Ymgymerir â meddwl beirniadol o'r fath gan gyfeirio at ystod amrywiol o bynciau empirig megis bwydo o’r fron, digartrefedd, cyffuriau ac alcohol, beicio, banciau bwyd, crefydd, syrffio, ffasiwn, cerddoriaeth a dawns, rhyngweithiadau anifeiliaid-dynol, gerddi cymunedol a rhandiroedd.

Rydym yn ymgymryd ag ymchwil mewn lleoliadau astudiaethau achos ledled y byd ac ategir ein gwaith gan ddulliau ethnograffig, arloesol a chyfranogol. Mae Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol a'r Undeb Ewropeaidd ymhlith y sefydliadau sy’n ein hariannu.

Arweinydd y grŵp

Yr Athro Gary Bridge

Yr Athro Gary Bridge

Professor of Human Geography

Email
bridgeg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8681