Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth Gymdeithasol a Diwylliannol

Y Grŵp Ymchwil Daearyddiaeth Gymdeithasol a Diwylliannol yw un o'r mwyaf yn y DU ac mae ar flaen y gad o ran agendâu rhyngwladol sy'n ymwneud â meddwl yn feirniadol - gan gynnwys damcaniaethau a geoddyniaethau ffeministaidd, Marcsaidd, ôl-drefedigaethol, 'mwy na dynol' ac 'anghynrychioliadol'.

Mae'r themâu trawsbynciol sy'n sail i'n gweithgareddau yn cynnwys daearyddiaeth anghydraddoldeb ac anghyfiawnder; cysylltiadau dynol-heb-fod-yn-anifeiliaid a bioddiogelwch; a symudedd, ymgorffori a hunaniaeth ddynol.

Mae ein hymchwil yn cwmpasu ystod eang o bynciau empirig, gan gynnwys bwydo ar y fron, boneddigeiddio, tai a digartrefedd, cyffuriau ac alcohol, seiclo, banciau bwyd, Masnach Deg, crefydd ac ysbrydolrwydd, syrffio, ffasiwn, seinweddau, hiwmor, dawns a garddio cymunedol.

Dylanwad ac effaith

Mae cyllid gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol,, Cyngor Ymchwil y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, Ymddiriedolaeth Leverhulme, yr Academi Brydeinig ac Ymddiriedolaeth Wellcome wedi galluogi'r Grŵp i gynnal ymchwil (ar sail dulliau ethnograffig, arloesol a chyfranogol) sydd wedi cyflawni newidiadau cymdeithasol a pholisi cadarnhaol. Mae wedi sbarduno newid deddfwriaethol cadarnhaol ar ddigartrefedd yng Nghymru a Lloegr; helpu i ddiogelu hawliau lleiafrifoedd crefyddol ar draws awdurdodau cynllunio Lloegr; codi ymwybyddiaeth ymhlith llunwyr polisi'r DU am yr heriau sy'n wynebu mamau wrth geisio integreiddio bwydo ar y fron yn eu bywydau bob dydd; ac ail-gyfeirio ffyrdd o feddwl am yr 'hawl i'r ddinas' i grwpiau ymylol.

Arweinydd y grŵp

Yr Athro Gary Bridge

Yr Athro Gary Bridge

Professor of Human Geography

Email
bridgeg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2068 8681

Cyd-gynullydd

Dr Geoff DeVerteuil

Dr Geoff DeVerteuil

Senior Lecturer of Social Geography

Email
deverteuilg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6089