Ewch i’r prif gynnwys

MSc Peirianneg Sero Net.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn ni’n lansio rhaglen radd newydd sbon, sef MSc Peirianneg Sero Net, a fydd yn dechrau ym mis Medi 2023.

Arweiniwch y newidiadau tuag at gymdeithas fwy cynaliadwy. Enillwch y sgiliau a’r wybodaeth uwch angenrheidiol i greu atebion datgarboneiddio sy’n cael effaith ac yn bodloni targedau cynaliadwyedd hollbwysig.

Rydyn ni’n defnyddio ymchwil i arwain ein haddysgu ac i ddeall gwyddoniaeth datgarboneiddio mewn ffordd gyffredin a chadarn, a hynny i ddatrys problemau dylunio ac ymchwil.

Mae'r cwrs hwn yn cyfateb i faterion byd-eang a'i nod yw meithrin arweinwyr byd diwydiant ac ysgolheigion sydd â gweledigaeth gyfannol i fuddsoddi mewn ymdrechion cynaliadwyedd.

Dewiswch o ystod o feysydd astudio dewisol:

 • Polisïau a rheoliadau amgylcheddol
 • Rheolaeth ynni
 • Technolegau ynni adnewyddadwy.
 • Cynnwys ynni adnewyddadwy yn rhan o’r grid
 • Systemau ynni amgen
 • Rheoli risgiau a pheryglon
 • Systemau pŵer amgen
 • Rheoli gwastraff ac ailgylchu
 • Modelu gwybodaeth am seilwaith adeiladau
 • Dylunio llifogydd
 • Mecaneg hylifau amgylcheddol
 • Astudiaethau adeiladau amgylcheddol

Mynegi eich diddordeb

Cofrestrwch i dderbyn rhagor o wybodaeth am y rhaglen ac i gael gwybod unwaith y bydd y cwrs yn fyw ar-lein ac yn derbyn ceisiadau.

Mynegi eich diddordeb