Ewch i’r prif gynnwys

Toddle

Mae Grŵp Cwmnïau P&A yn fusnes teuluol sydd â threftadaeth bren hirsefydlog sydd wedi gweithredu ers dros bum cenhedlaeth. Bellach yn fusnes pren sydd wedi ennill sawl gwobr yng Ngogledd Cymru, mae'r sefydliad yn gweithredu chwe rhanbarth gan gynnwys Canolfan Arddio Woodworks, Zest4Leisure, Zest4Leisure Direct, Pallets, Fencing & Timber a Chanolfan Fusnes St Andrews.

Gweithiodd P&A Group gyda’r DIA i ddatblygu proses newydd i awtomeiddio a gwella strategaeth bacio eu cludo nwyddau o siâp afreolaidd. Byddai gwell strategaeth bacio yn galluogi cynnydd yn y capasiti llwyth ar draws y 2500-3000 o dryceidiau’r flwyddyn sy'n cludo nwyddau i'w cwsmeriaid manwerthu. Byddai hyn yn ei dro yn creu arbediad sylweddol mewn costau gweithredol ac yn lleihau ôl troed carbon y cwmni.

Gweithiodd y DIA yn agos gyda'r cwmni i ddeall eu prosesau a'u cyfyngiadau presennol ac i gasglu data ar eu catalog o gynhyrchion. Ar ddiwedd yr ymgysylltiad, darparodd y DIA blatfform meddalwedd pwrpasol i grŵp P&A a greodd ddatrysiad pacio effeithlon iawn ar gyfer pob archeb a chynhyrchodd gyfarwyddiadau pacio cam wrth gam ar gyfer staff eu warws.

Trwy deilwra'r datrysiad i'w gofynion penodol, llwyddodd y DIA i gyflymu'r algorithm pacio i ganiatáu cynhyrchu datrysiad rhesymol mewn amser real bron. Profwyd y dull hwn ar archebion byw a'i gymharu'n ffafriol â dewisiadau pacio a wnaed gan staff warws profiadol Grŵp P&A.

Bydd buddion tymor hir y dull hwn yn arwain at lai o ddefnydd o gerbydau a dull cyson o bentyrru, hyd yn oed gyda staff dros dro. Mae'r grŵp P&A bellach yn bwriadu datblygu'r busnes ymhellach trwy gael System Rheoli Warws i alluogi sganio cynhyrchion ar baletau a cherbydau.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: “Gwelon ni fod yr ymarfer yn oleuedig ac wedi ein helpu i gwestiynu ein prosesau cyfredol. Roedd y tîm o'r DIA yn hawdd mynd atynt ac yn dîm gwych i weithio gyda nhw.”