Ewch i’r prif gynnwys

Cyflymydd Arloesedd Data

Rydym ni’n gweithio â chwmnïau yng Nghymru i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar eich data.

Gwyliwch fideo am y Cyflymydd Arloesedd Data

Bydd ein gwyddonwyr data yn cydweithio â chi i fynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu eich busnes.

We help companies in Wales identify and realise the power of their data.

DIA Twitter Account

Our social media account is also a great place to keep up to date with DIA activities