Ewch i’r prif gynnwys

Astudiaethau achos

Rydym wedi siarad â llond llaw o fusnesau bach a chanolig yn Nwyrain Cymru sydd wedi cael cymorth gan y Cyflymydd Arloesedd Data i ddeall yr effaith a’r budd eu busnes.

Avoir Fashion

Fe wnaeth Avoir Fashion oresgyn rhwystr tyngedfennol ar eu taith i lwyddiant busnes, diolch i’w cydweithrediad â’r Cyflymydd Arloesedd Data ym Mhrifysgol Caerdydd.

EatSleep Media

Mae EatSleep Media yn dîm o gynhyrchwyr cynnwys creadigol a fydd yn eich helpu i adrodd eich stori. Maent yn creu cynnwys ar-lein fel fideos a phodlediadau i gysylltu cwmnïau a sefydliadau â'u cymunedau a’u galluogi i adrodd eu straeon, yn ogystal ag estyn i mewn i’r byd teledu, radio a ffilm.

Modest Trends

Sut i lansio'ch busnes ar-lein: Mae DIA yn helpu cwmni Modest Trends i symleiddio ei brosesau a datblygu menter ddigidol yn hyderus.

Toddle

Mae Grŵp Cwmnïau P&A yn fusnes teuluol sydd â threftadaeth bren hirsefydlog sydd wedi gweithredu ers dros bum cenhedlaeth.

Simply Do Ideas

Sut mae busnes yn dod yn fwy craff? Helpodd Prifysgol Caerdydd i Simply Do Ideas gael cipolygon gwell o’u data, gan arwain at newid hanfodol i’r busnes

Sustainable Energy

Mae Sustainable Energy wedi datblygu gwasanaeth monitro rhwydwaith ynni arloesol i'w gynnig i gleientiaid o ganlyniad i brosiect Ymchwil a Datblygu cydweithredol gyda'r Cyflymydd Arloesi Data (DIA).

Talent Intuition

Fe wnaeth Avoir Fashion oresgyn rhwystr tyngedfennol ar eu taith i lwyddiant busnes, diolch i’w cydweithrediad â’r Cyflymydd Arloesedd Data ym Mhrifysgol Caerdydd.

Toddle

I Hannah Saunders o Toddle Born Wild, roedd derbyn ‘prawf iechyd’ DIA yn ffordd syml o gael gweld yr amrywiaeth o fuddion sydd ar gael i’w chwmni newydd trwy arloesedd data.

Toddle

Prifysgol Caerdydd yn helpu Virtus Tech i wella eu galluoedd data a sicrhau mwy o fuddion i gleientiaid.