Ewch i’r prif gynnwys

Pobl

Roedd y Cyflymydd Arloesedd Data yn un o brosiectau Prifysgol Caerdydd (CU) a ariannwyd gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru a gynhelir rhwng Hydref 2018 – Hydref 2021.  Cafodd aelodau’r tîm eu secondio neu eu recriwtio i’r DIA ac maent bellach wedi symud ymlaen i rolau eraill yn y Brifysgol, cwmnïau yr oedd y DIA yn eu cefnogi a chwmnïau eraill yn y sector preifat.

Cyfarwyddwyr

Yr Athro Roger Whitaker a’r Athro Pete Burnap yw’r ysbrydoliaeth y tu ôl i’r Cyflymydd Arloesedd Data. Mae gan y ddau brofiad helaeth o gefnogi datrysiadau ar gyfer busnesau mawr a bach.

Yr Athro Pete Burnap

Yr Athro Pete Burnap

Lecturer

Email
burnapp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6249
Yr Athro Roger Whitaker

Yr Athro Roger Whitaker

Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesi a Menter

Email
whitakerrm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6999

Tîm gwyddor data

Caiff ein tîm gwyddor data ei arwain gan Dr Andrew Washbrook a Dr Ceri White Mae gan y tîm amrywiaeth o sgiliau a phrofiad mewn gwyddor data, ystadegau a rhaglennu.

 • Dr Andrew Washbrook - Uwch Wyddonydd Data
 • Dr Ceri White - Uwch Wyddonydd Data
 • Dr Lowri Williams - Gwyddonydd Data
 • Dr Michael Holmes - Gwyddonydd Data
 • Emily Elias - Gwyddonydd Data
 • Dimitra Mavridou - Gwyddonydd Data
 • Gillian Baird - Gwyddonydd Data
 • Sachin Galahitiya - Gwyddonydd Data

Tîm rheoli prosiectau

Ein tîm rheoli prosiectau yw’r bobl sy’n gwneud i’r pethau ddigwydd tu ôl i’r llenni, gan sicrhau bod prosiectau yn gweithredu’n llyfn a’n bod ni’n diwallu anghenion y prosiectau hynny rydym ni’n cydweithio arnynt.

 • Andrew Emery - Rheolwr Prosiect
 • Catherine Roderick - Rheolwr Prosiect
 • Linda Hellard - Swyddog Cyswllt Busnes
 • Jordan Lloyd - Gweinyddwr Prosiect
 • Laura Sivyer - Swyddog Gweinyddol
 • Joshua Ford - Swyddog Gweinyddol (Cyllid)
 • Manon Barbier Swyddog Contractau