Ewch i’r prif gynnwys

Ymholiadau doethurol

Mae'r Ganolfan yn arbenigo mewn astudiaethau gwyddor gymdeithasol o Islam a Mwslimiaid ym Mhrydain gyfoes.

Rydym ni'n croesawu ymholiadau gan ddarpar fyfyrwyr doethurol ar gyfer prosiectau ar amrywiaeth eang o bynciau, sy'n ymwneud yn benodol ag Islam a Mwslimiaid yng nghyd-destun Prydain ac sy'n defnyddio technegau ymchwil gwyddor gymdeithasol / anthropolegol.

Mae croeso hefyd i ymholiadau am ymchwil ryngddisgyblaethol / a gyd-oruchwylir gan fod gan y Ganolfan gysylltiadau cryf ag academyddion sy’n gweithio mewn Ysgolion eraill ym Mhrifysgol Caerdydd fel:

Pynciau ymchwil posibl

 • Hyfforddi Imamiaid ac arweinyddiaeth grefyddol ym Mhrydain
 • Hanes a datblygiad y gymuned Fwslimaidd yng Nghymru
 • Caplaniaeth Fwslimaidd ac Islam mewn bywyd cyhoeddus
 • Menywod Mwslimaidd ym Mhrydain: strategaethau grymuso
 • Islam yn yr amgylchedd trefol
 • Economeg cymunedau Mwslimaidd ym Mhrydain
 • Trawsnewid meddwl crefyddol mewn cymunedau Mwslimaidd ym Mhrydain.

Sut i wneud ymholiad

Anfonwch eich cynnig ysgrifenedig ynghyd â CV cyfredol i'r Athro Gilliat-Ray: gilliat-rays@caerdydd.ac.uk

Er mwyn i ni allu ymdrin â'ch ymholiad am ymchwil ddoethurol, anfonwch gynnig ysgrifenedig o ddeutu 3,000 o eiriau. Dylai hyn amlinellu:

 • nodau ac amcanion eich ymchwil
 • eich cwestiynau ymchwil
 • y fethodoleg y bwriadwch ei defnyddio
 • amserlen ddangosol
 • llyfryddiaeth.