Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau Jameel

Sefydlwyd Ysgoloriaethau Jameel gyda chymorth rhodd hael i'r Brifysgol.

Y nod yw galluogi’r myfyrwyr gorau i ddod i Gaerdydd – y rhai hynny sydd â’r deallusrwydd a’r natur benderfynol i gymhwyso eu gwybodaeth er budd cymunedau Mwslimaidd yn y DU, a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach.

2021 Requirements for PhD and MA

Read the criteria for Jameel scholarships

Next steps

Find out how to apply and what students thought about their scholarship experience:

Mae’r cyfnod ar gyfer gwneud cais i Gynllun Ysgoloriaethau Jameel 2021/22 bellach wedi dod i ben. Byddwn yn cyhoeddi’r Cynllun Ysgoloriaethau ar gyfer 2022/23 maes o law.

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon am Gynllun Ysgoloriaethau Jameel 2021/22.

Nod Canolfan Islam y DU a sefydlwyd yn 2005 yw gweithio tuag at hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam a bywyd Mwslimiaid ym Mhrydain drwy gynnig addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf.

Mae ei gweithgareddau’n mynd i’r afael â materion sy’n ganolog i sefyllfa Mwslimiaid ym Mhrydain ar hyn o bryd. Mae'r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd hyfforddant ac ymchwil unigryw i’r rhai sydd am chwilio am swydd newydd mewn amrywiaeth o yrfaoedd academaidd ac anacademaidd.

Gyda chymorth rhodd hael, mae Ysgoloriaethau Jameel wedi’u sefydlu i alluogi’r myfyrwyr gorau i ddod i Brifysgol Caerdydd – y rhai hynny sydd â’r deallusrwydd a’r natur benderfynol i gymhwyso eu gwybodaeth er budd cymunedau Mwslimaidd yn y DU, a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach.

Mae’n bleser gan Ganolfan Islam-y DU yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd gyhoeddi fod modd cyflwyno cais am Ysgoloriaeth Jameel ar gyfer 2021/22 nawr.

Ysgoloriaethau MA

Mae'r ysgoloriaethau hyn ar gael i'w hastudio ar raglen Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA) ac maent yn cynnwys ffioedd dysgu llawn y DU, yn ogystal â chyflog blynyddol o £15,896 a £1,000 tuag at eich costau ymchwil.

Ysgoloriaeth PhD

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr eithriadol o'r DU gyda gradd anrhydedd Dosbarth Cyntaf neu Adran Uchaf Yr Ail Ddosbarth, neu radd meistr.

Gwahoddir cynigion ymchwil ar bynciau sy'n cyd-fynd â diddordebau ymchwil ac arbenigedd staff yn y Ganolfan Islam-y DU. Rhaid i gynigion ddangos teilyngdod academaidd eithriadol, potensial a pherthnasedd i Fwslimiaid yn y DU.

Mae ysgoloriaeth PhD tair blynedd yn cynnwys ffioedd dysgu llawn y DU ar gyfer y rhaglen Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol, cyflog blynyddol o £15,896 a £2,500 y flwyddyn tuag at eich costau ymchwil.

Sut i wneud cais

Bydd ceisiadau am ysgoloriaeth ar gyfer dechrau yn 2022/23 yn agor ym mis Ebrill 2022.

Cysylltu

I gael mwy o wybodaeth am ein cynllun Ysgoloriaeth Jameel ar gyfer 2022/23 anfonwch ebost atom i gael cyngor:

Jameel Scholarships

Roedd gwneud cais yn gymharol syml ac roedd ysgrifennu am fy ymchwil arfaethedig yn y cam cynnar hwnnw o fudd ar gyfer dechrau'r cwrs, gan fod eisoes gen i fy syniadau cychwynnol. Ar ôl ymuno â'r ganolfan, rydw i wedi cael cefnogaeth gan staff a myfyrwyr eraill, ac mae'n amgylchedd braf i astudio ynddo.

Seherish, MA Islam ym Mhrydain Gyfoes
Female student in head scarf studying

Adolygiadau gan fyfyrwyr

Darllenwch farn ein myfyrwyr am eu profiad.

View from above of hardback books

Traethodau ymchwil a thraethodau hir

Porwch drwy ein harchif o draethodau ymchwil a thraethodau hir myfyrwyr.