Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau Jameel

Sefydlwyd Ysgoloriaethau Jameel gyda chymorth rhodd hael i'r Brifysgol.

Y nod yw galluogi’r myfyrwyr gorau i ddod i Gaerdydd – y rhai hynny sydd â’r deallusrwydd a’r natur benderfynol i gymhwyso eu gwybodaeth er budd cymunedau Mwslimaidd yn y DU, a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach.

2021 Requirements for PhD and MA

Read the criteria for Jameel scholarships

Next steps

Find out how to apply and what students thought about their scholarship experience:

Gwnewch gais nawr am ysgoloriaeth ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 erbyn 23:59 ar 13 Mehefin 2022.

Mae'r wybodaeth ar y dudalen hon am Gynllun Ysgoloriaethau Jameel 2022/23.

Nod Canolfan Islam y DU a sefydlwyd yn 2005 yw gweithio tuag at hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam a bywyd Mwslimiaid ym Mhrydain drwy gynnig addysgu ac ymchwil o’r radd flaenaf.

Mae ei gweithgareddau’n mynd i’r afael â materion sy’n ganolog i sefyllfa Mwslimiaid ym Mhrydain ar hyn o bryd. Mae'r Ganolfan yn cynnig cyfleoedd hyfforddant ac ymchwil unigryw i’r rhai sydd am chwilio am swydd newydd mewn amrywiaeth o yrfaoedd academaidd ac anacademaidd.

Gyda chymorth rhodd hael, mae Ysgoloriaethau Jameel wedi’u sefydlu i alluogi’r myfyrwyr gorau i ddod i Brifysgol Caerdydd – y rhai hynny sydd â’r deallusrwydd a’r natur benderfynol i gymhwyso eu gwybodaeth er budd cymunedau Mwslimaidd yn y DU, a hyrwyddo gwell dealltwriaeth o Islam yn y gymuned ehangach.

Ysgoloriaethau MA

Mae pedair ysgoloriaeth MA ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23. Mae’r ysgoloriaethau hyn ar gael i wneud y cwrs Islam ym Mhrydain Gyfoes (MA) ac yn werth ffioedd dysgu llawn myfyrwyr o’r DU. Bydd y myfyrwyr yn cael cyflog blynyddol o £15,896 a lwfans ymchwil o £1,000. Mae’r ysgoloriaethau hefyd ar gael i fyfyrwyr rhan amser. Bydd y cyflog a’r lwfans ymchwil yn cael eu talu dros ddwy flynedd.

Ysgoloriaeth PhD

Mae un ysgoloriaeth PhD ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23. Rydym yn chwilio am ymgeiswyr eithriadol sy’n byw yn y DU ac sydd â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf/ail ddosbarth uwch neu radd meistr.

Gwahoddir cynigion i ymchwilio i bynciau sy'n cyd-fynd yn glir â diddordebau ymchwil ac arbenigedd staff yng Nghanolfan Islam y DU. Rhaid i gynigion ddangos teilyngdod academaidd eithriadol, potensial a pherthnasedd i Fwslimiaid yn y DU. Mae ysgoloriaethau PhD tair blynedd yn werth ffioedd dysgu llawn myfyrwyr o’r DU ar gyfer y cwrs Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol. Bydd y myfyrwyr yn cael cyflog blynyddol o £15,896 a lwfans ymchwil blynyddol o £2,500.

Sut i wneud cais

  1. Cyflwynwch gais ar-lein yn uniongyrchol i'r Brifysgol i astudio ar gyfer naill ai PhD mewn Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol neu MA mewn Islam ym Mhrydain Gyfoes, a hynny cyn 13 Mehefin 2022.
  2. Os hoffech wneud cais am ysgoloriaeth, llenwch y ffurflen gais isod cyn 13 Mehefin 2022.

Er mwyn bod yn gymwys i gael un o’r ysgoloriaethau, nodwch y bydd angen gwneud cais yn uniongyrchol i’r Brifysgol, gan gynnwys llenwi’r ffurflen gais.

  1. Ysgoloriaethau MA – ffurflen gais
  2. Ysgoloriaeth PhD – ffurflen gais

Cysylltu

I gael mwy o wybodaeth am ein cynllun Ysgoloriaeth Jameel ar gyfer 2022/23 anfonwch ebost atom i gael cyngor:

Roedd gwneud cais yn gymharol syml ac roedd ysgrifennu am fy ymchwil arfaethedig yn y cam cynnar hwnnw o fudd ar gyfer dechrau'r cwrs, gan fod eisoes gen i fy syniadau cychwynnol. Ar ôl ymuno â'r ganolfan, rydw i wedi cael cefnogaeth gan staff a myfyrwyr eraill, ac mae'n amgylchedd braf i astudio ynddo.

Seherish, MA Islam ym Mhrydain Gyfoes

How to apply

  1. Submit an online application directly to the university, either for a Religious and Theological Studies (PhD) or Islam in Contemporary Britain (MA) before 13 June 2022.
  2. If you wish to also apply for the scholarship, complete the relevant Jameel Scholarship Application Form below before 13 June 2022.

Please note, both a direct application to the university and a Jameel Scholarship Application will be necessary in order to qualify for the scholarships.

  1. MA Scholarships application form
  2. PhD Scholarship application form

Contact

For more information about our Jameel Scholarship scheme for 2022/23 please email us for advice:

Jameel Scholarships

Female student in head scarf studying

Adolygiadau gan fyfyrwyr

Darllenwch farn ein myfyrwyr am eu profiad.

View from above of hardback books

Traethodau ymchwil a thraethodau hir

Porwch drwy ein harchif o draethodau ymchwil a thraethodau hir myfyrwyr.