Ewch i’r prif gynnwys

Ysgoloriaethau Jameel

Mae'r Ganolfan Astudio Islam yn y DU yn sefydliad academaidd blaenllaw ar gyfer ymchwil ac addysgu am Islam a Mwslemiaid ym Mhrydain.

Mae gennym 1 Ysgoloriaeth Jameel PhD Ryngwladol a 2 Ysgoloriaeth Jameel PhD y DU mewn Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig ar gael i fyfyrwyr â chymwysterau addas sydd â chynnig PhD arloesol ac arwyddocaol.

Mae’r PhD wedi’i lleoli yn yr Ysgol Hanes, Archaeoleg a Chrefydd ac yn cael ei goruchwylio gan y Ganolfan Islam-UK ym Mhrifysgol Caerdydd.

Rydym yn chwilio am ymgeiswyr eithriadol sydd â gradd anrhydedd dosbarth cyntaf/ail ddosbarth uwch neu radd meistr (neu gyfatebol).

Gwahoddir cynigion i ymchwilio i bynciau sy'n cyd-fynd yn glir â diddordebau ymchwil ac arbenigedd staff yng Nghanolfan Islam y DU. Rhaid i gynigion ddangos teilyngdod academaidd eithriadol, potensial a pherthnasedd i Fwslimiaid yn y DU.

Mae meysydd perthnasol o ddiddordeb ymchwil yn cynnwys:

 • Islam a Bywyd Cyhoeddus
 • Islam yn y Carchar ac Adsefydlu
 • Islam a'r Cyfryngau
 • Gweithwyr Proffesiynol Crefyddol Mwslimaidd gan gynnwys Caplaniaeth ac Imamiaid
 • Iechyd Meddwl ac Islam
 • Gofal Bugeiliol a Diwinyddiaeth Fugeiliol
 • Imams ac Arweinyddiaeth Grefyddol
 • Cyfraith Islamaidd ym Mhrydain
 • Awdurdod Crefyddol, Mudiadau Diwygiadol, Traddodiad, a Moderniaeth ym Mhrydain
 • Islam a Mwslemiaid yng Nghymru, Hanes Mwslemiaid Prydain
 • Anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol ymhlith Mwslimiaid Prydain
 • Ymchwil dulliau cymysg
 • Merched Mwslimaidd ac Islam

Sefydliad Jameel sy’n ariannu’r ysgoloriaeth hon.

Sut i wneud cais

I gael rhagor o fanylion am ysgoloriaethau ymchwil a gwybodaeth am sut i wneud cais, ewch i dudalen we ysgoloriaethau a phrosiectau PhD.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23:59 ddydd Llun 3 Gorffennaf 2023.

Sylwch fod yn rhaid i ymgeiswyr wneud cais am le PhD yn uniongyrchol gyda Phrifysgol Caerdydd (Astudiaethau Crefyddol a Diwinyddol) a hefyd wneud cais am yr ysgoloriaeth gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein. Dim ond ymgeiswyr sydd wedi gwneud y ddau gais all gael eu hystyried.

Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth am yr ysgoloriaeth, cysylltwch â Dr Abdul-Azim Ahmed:

Dr Abdul-Azim Ahmed

Dr Abdul-Azim Ahmed

Darlithydd mewn Astudiaethau Mwslimaidd Prydeinig, Dirprwy Bennaeth Canolfan Islam y DU

Email
ahmedma1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5634