Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Y newyddion diweddaraf a’n cylchlythyr chwarterol.

QMS

Cylchlythyr Chwarter 4 2022

20 Rhagfyr 2022

Darllenwch ein cylchlythyr olaf o 2022 i ddysgu am uchafbwyntiau 2022 a digwyddiadau hyfforddi sydd i ddod wrth i ni ddechrau 2023

Gene expression

Cylchlythyr Chwarter 3 2022

18 Hydref 2022

Darllenwch ein trydydd cylchlythyr yn 2022 i gael gwybod am ein digwyddiadau hyfforddi a gynhelir cyn bo hir a rhagor!

Proteins and diagnostics

Cylchlythyr Chwarter 2 2022

23 Mehefin 2022

Darllenwch ein hail gylchlythyr yn 2022 sy’n cynnwys nodyn i’ch atgoffa o'n holl wasanaethau!

TeloNostiX

Cylchlythyr Chwarter 1 2022

31 Mawrth 2022

Darllenwch ein cylchlythyr cyntaf yn 2022 i gael gwybod rhagor am ein gweithgareddau

2021 celebration

Cylchlythyr Chwarter 4 2021

17 Rhagfyr 2021

Darllenwch gylchlythyr Chwarter 4 2020 i gael rhagor o wybodaeth am ein huchafbwyntiau yn 2021 a'r digwyddiadau y byddwn yn eu cynnal wrth i ni ddechrau 2022

ThermoFisher 2021

Cylchlythyr Chwarter 3 2021

7 Hydref 2021

Darllenwch ein cylchlythyr tymor 3 2021 i ddysgu rhagor am ein hachrediad GCLP, ein gweminarau mynegiant genynnau a llawer mwy!

laser

Cylchlythyr Chwarter 2 2020

1 Gorffennaf 2021

Darllenwch eich hail gylchlythyr yn 2021 i gael gwybod rhagor am ein gweithgareddau

Biacore

Cylchlythyr Chwarter 1 2021

24 Mawrth 2021

Darllenwch ein cylchlythyr cyntaf yn 2021 i ddysgu am ein symposiwm sydd ar y gweill, offer newydd sbon a llawer mwy.

Q4 2020 image

Cylchlythyr Chwarter 4 2020

14 Rhagfyr 2020

Darllenwch gylchlythyr Chwarter 4 2020 i gael rhagor o wybodaeth am ein huchafbwyntiau yn 2020 a'r digwyddiadau y byddwn yn eu cynnal wrth i ni ddechrau 2021

HWB

Cylchlythyr Chwarter 3 2020

9 Hydref 2020

Darllenwch ein trydydd cylchlythyr o 2020 i ddysgu am ein gweminarau mynegiant genynnau a llawer mwy!