Ewch i’r prif gynnwys

Cwrdd â'n myfyrwyr ar-lein

Yn ychwanegol at ein harddangosfeydd Gyrfaoedd, gall cyflogwyr ddewis o blith amrywiaeth o opsiynau i ymgysylltu â myfyrwyr drwy gydol tymor yr Hydref.

Mae gan ddigwyddiadau cyflogwyr rhithwir y potensial i fod hyd yn oed yn fwy poblogaidd gyda myfyrwyr a chyflogwyr na digwyddiadau wyneb-yn-wyneb traddodiadol. Heb orfod teithio, aros dros nos na chadw ystafell yn y Brifysgol, mae gofod rhithwir rhyngweithiol yn lleoliad delfrydol i dargedu myfyrwyr penodol o bob cefndir a disgyblaeth gradd.

Rydym yn argymell:

  • sylw ar recriwtwyr: gweminarau gan gyflogwyr gyda rhyngweithio a Sesiwn Holi ac Ateb fyw
  • sesiynau sgiliau rhyngweithiol
  • gofynnwch unrhyw beth i mi - Sesiynau holi ac ateb byw gan recriwtwyr
  • cewch eich ysbrydoli gan y sector: digwyddiadau panel ar feysydd gyrfa penodol neu sydd wedi’u targedu at fyfyrwyr penodol
  • cipolygon / teithiau swyddfa rhithwir
  • cynnwys ar-lein gan gyflogwyr megis cynnwys fideo neu gyfraniadau i’n podlediad

Gallwn eich helpu i osod platfform digidol, os oes angen, a byddwn yn rheoli’r cyfan o archebion myfyrwyr i farchnata cyn eich digwyddiad ac ar y diwrnod.

Rydym hefyd yn cynnig ystod eang o gyfleodd i adeiladu brand a noddi, ac rydym bob amser yn barod i drafod unrhyw syniadau arloesol allai fod gennych.

Cysylltwch â'r Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr i gael gwybod rhagor threfnu eich digwyddiad cyflogwyr:

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr