Ewch i’r prif gynnwys

Recriwtio ein graddedigion

Rydym ni'n ymroi i baratoi ein myfyrwyr ar gyfer y byd masnachol gyda'r sgiliau a'r nodweddion y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â sefydliadau, o fusnesau bach a chanolig i gorfforaethau amlwladol. P’un a oes gennych chi raglen hyfforddi graddedigion, swyddi mynediad uniongyrchol, lleoliadau i fyfyrwyr neu waith rhan-amser, rydyn ni’n cynnig ystod gynhwysfawr o wasanaethau a digwyddiadau i’ch helpu i gyflawni’ch anghenion ym maes recriwtio.

Drwy recriwtio ein myfyrwyr, byddwch yn cyflogi unigolion talentog, brwdfrydig a hynod fedrus sy'n awyddus i ddysgu a rhoi eu sgiliau ar waith.

Recriwtio ein myfyrwyr a’n graddedigion yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19)

Mae ein tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr yn gweithio o bell ac yn parhau i gynnal ein hystod lawn o wasanaethau ar hyn o bryd, gydag ambell i addasiad yn ei le. Rydym yn cynnig cefnogaeth drwy:

  • gyfarfodydd rhithwir i drafod eich anghenion recriwtio, ar hyn o bryd ac yn y dyfodol
  • hysbysebu cyfleoedd i fyfyrwyr a graddedigion ar ein bwrdd swyddi ar-lein, sy’n rhad ac am ddim i’w ddefnyddio ac yn hygyrch i fyfyrwyr presennol ac am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio
  • cefnogi cyfleoedd i gael profiad gwaith o bell
  • cyfleoedd i chi lunio cynnwys digidol ar gyfer ein platfform gyrfaoedd ar-lein er mwyn cefnogi myfyrwyr sy’n chwilio am gyflogaeth wedi graddio. Gallai hyn gynnwys fideos byr, awgrymiadau defnyddiol, blogiau neu ddiweddariadau ynghylch newid arferion recriwtio
  • cynnal digwyddiadau rhithwir, fel gweminarau byw ac wedi’u recordio ymlaen llaw, ac ymgysylltu â’n myfyrwyr o bell
  • cefnogi’r gwaith o gynllunio rhaglen bwrpasol, wedi’i thargedu, o weithgareddau ymgysylltu ar-lein ac ar y campws yn 2020/21
  • parhau i adeiladu ymwybyddiaeth o’ch brand drwy ein platfformau ar y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys LinkedIn a Twitter.

Recriwtio ein hymchwilwyr

Mae gennym dros 1,500 o fyfyrwyr PhD a thua 800 o staff ymchwil ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau. Mae gan bob un ohonynt gyfoeth o ddoniau, gan gynnwys sgiliau dadansoddi, rheoli prosiectau a chyfathrebu rhagorol.  Er y bydd cyfran o ymchwilwyr yn datblygu eu gyrfaoedd yn sector y prifysgolion, mae llawer yn awyddus i ystyried cyfleoedd gyda chyflogwyr eraill, mawr, mân, cyhoeddus a phreifat.

I gael rhagor o wybodaeth neu drafod Recriwtio Ymchwilwyr yn fanylach mae croeso ichi gysylltu â ni:

Tîm Ymgysylltu â Chyflogwyr