Ewch i’r prif gynnwys

Datblygiad proffesiynol ar gyfer busnesau

Cewch afael ar ein harbenigedd drwy atebion hyfforddiant dwys, ymarferol: rhaglen ein haddysg weithredol a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Rydym yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gan gynnwys cyrsiau byr wedi’u hamserlennu, hyfforddiant pwrpasol mewn pynciau arbenigol, a modiwlau unigol ar lefel ôl-raddedig.

Project Management Alumni event 2019

Cyfleoedd DPP

Gydag arbenigedd ar draws amrywiaeth o ddisgyblaethau, mae gennym y r arbenigedd i roi gwybodaeth a thechnegau blaengar i weithwyr proffesiynol, a’r cwbl yn seiliedig ar ymchwil o’r radd flaenaf.

Delegate writing and working on laptop

Cyrsiau byr

Datblygwch eich sgiliau a’ch gwybodaeth wrth rannu profiadau a syniadau ag eraill yn eich maes.

Continuing professional development short training courses

Modiwlau ôl-raddedig

Gallwch astudio’n hyblyg a dewis modiwlau sy’n addas i’ch anghenion datblygu proffesiynol chi.

Bespoke training courses and learning opportunities from Cardiff University

Darpariaeth bwrpasol

Gallwn gynnig fersiynau wedi’u teilwra o gyrsiau byr neu raglenni, neu ddatblygu rhywbeth yn benodol i’ch sefydliad.

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau proffesiynol.

Addysg Weithredol

Rydym yn cynnig nifer o raglenni cyffrous sy’n eich galluogi i gael safbwyntiau newydd ar amrywiaeth o faterion busnes a rheoli. Mae’r cyrsiau’n cynnwys Lean Six Sigma, Arweinyddiaeth a Gweinyddu Busnes (LBA) a’r MBA Gweithredol.

Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau Addysg Weithredol.

Cysylltwch â

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus