Ewch i’r prif gynnwys

Busnes

Mae ein gwaith i gefnogi academyddion a sefydliadau allanol yn parhau wrth i ni fonitro sefyllfa'r coronafeirws (COVID-19) er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein staff a'n myfyrwyr. Rydym yma i wrando arnoch chi, i ddysgu beth yw'ch anghenion, ac i ymateb i'r rhain yn y ffordd orau sy'n bosibl.

Fel sefydliad o fenter, ymchwil a dysgu, mae gennym sgiliau heb eu hail mewn gweithio gyda busnesau.

Cydweithiwch gyda ni trwy brosiectau ymchwil, gwasanaethau ymgynghori, trosglwyddo technoleg a mwy.

Dewch o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch, drwy gyfrwng cyrsiau hyfforddi proffesiynol, recriwtio graddedigion a throsglwyddo gwybodaeth.

Drwy weithio â'r byd diwydiannol ledled y DU, rydym yn annog, cefnogi ac yn datblygu arloesedd.

Ymgysylltwch â ni drwy seminarau, darlithoedd, gweithdai, arddangosfeydd a digwyddiadau rhwydweithio wedi eu teilwra.

Mae ein hoffer a’n cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gael i fusnesau a sefydliadau ar draws y byd.

Os oes angen cyngor ac arweiniad arbenigol arnoch am weithgareddau ar gyfer busnesau sydd gennym, cysylltwch â ni.

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.