Ewch i’r prif gynnwys

Busnes

Fel sefydliad o fenter, ymchwil a dysgu, mae gennym sgiliau heb eu hail mewn gweithio gyda busnesau. Rydym yn gweithio gyda busnesau a sefydliadau o bob main a sector, i greu dyfodol gwell i Gymru a'r byd.

Rydym yn cynyddu effaith ein hymchwil drwy weithio gyda sefydliadau o bob maint. O gwmnïau newydd bychan i gorfforaethau byd-eang a sefydliadau cyhoeddus a nid-er-elw.

Cydweithiwch gyda ni trwy brosiectau ymchwil, gwasanaethau ymgynghori, trosglwyddo technoleg a mwy.

Dewch o hyd i'r arbenigedd sydd ei angen arnoch, drwy gyfrwng cyrsiau hyfforddi proffesiynol, recriwtio graddedigion a throsglwyddo gwybodaeth.

Rydym yn Ysgol Busnes a rheoli gyda’r gorau yn y byd, sy’n canolbwyntio’n ddwys ar ymchwil gydag enw da am ragoriaeth, sydd wedi ymrwymo i gyflawni gwelliannau cymdeithasol ac economaidd.

Ymgysylltwch â ni drwy seminarau, darlithoedd, gweithdai, arddangosfeydd a digwyddiadau rhwydweithio wedi eu teilwra.

Os oes angen cyngor ac arweiniad arbenigol arnoch am weithgareddau ar gyfer busnesau sydd gennym, cysylltwch â ni.

Mae ein hoffer a’n cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gael i fusnesau a sefydliadau ar draws y byd.

John Pullinger, Kirsty Williams, Colin Riordan

Prifysgol Caerdydd yn cyhoeddi partneriaeth gyda Swyddfa'r Ystadegau Gwladol

5 Mehefin 2019

Partneriaeth strategol ONS yw’r cyntaf o’i math i Brifysgol Caerdydd

James Taylor

Menter awyrofod newydd myfyriwr yn hedfan yn uchel

15 Ebrill 2019

Smallspark yn ennill yn Seremoni Wobrwyo Mentrau Myfyrwyr

Child holding bee

‘Pharmabees’ i wneud colur o fêl

12 Ebrill 2019

Caerdydd yn cydweithio â Celtic Wellbeing