Ewch i’r prif gynnwys

Masnachol

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fentrau masnachol.

Mae gennym amrediad mawr o samplau sy’n addas ar gyfer defnydd masnachol, gan gynnwys samplau wedi’u rhewi, samplau ffres a rhai wedi’u prosesu. Byddwn yn gallu casglu samplau penodol i ddiwallu eich anghenion pe na bai’r samplau sydd eu hangen arnoch ar gael yn y Banc Bio ar y pryd.

Gallwn hefyd gynnal casgliadau pwrpasol o samplau penodol i’ch gofynion a gallwn weithio gyda chi i ddatblygu gweithdrefnau pwrpasol i sicrhau y darperir samplau ar eich cyfer sy’n diwallu eich anghenion penodol. Gallwn hefyd ymgymryd â gwasanaethau eraill yn ôl y gofyn.

Cysylltwch â ni i drafod eich anghenion:

Banc Bio Prifysgol Caerdydd