Ewch i’r prif gynnwys

Rhoddwyr

Mae banc bio yn gyfleuster lle caiff samplau biolegol dynol megis gwaed, troeth, meinwe a phoer eu cadw. Mae ymchwilwyr yn gwneud ceisiadau i gael mynediad at y samplau hyn ar gyfer ymchwil feddygol a gwyddonol.

Rhoi samplau

Rydym yn edrych am wirfoddolwyr iach, dros 16 oed i roi i Fanc Bio Prifysgol Caerdydd. Rydym yn casglu samplau o waed, wrin a/neu boer gan wirfoddolwyr iach.  Mae'r samplau hynny'n hanfodol mewn ymchwil feddygol, gan eu bod yn caniatáu i ymchwilwyr wneud cymariaethau uniongyrchol â samplau gan gleifion â chlefydau. Dyna pam mae angen crynhoi casgliad mawr o samplau gan wirfoddolwyr iach, y gall ymchwilwyr gael mynediad iddyn nhw.

Rydym yn cynnal sesiynau rhoi rheolaidd yn y Banc Bio.

Ebostiwch CUBiobank@caerdydd.ac.uk os hoffech chi gael eich ychwanegu at ein cronfa ddata o wirfoddolwyr iach. Byddwn wedyn yn gallu rhoi gwybod i chi am ddyddiadau ac amserau casgliadau clinig yn y dyfodol lle gallwch chi roi samplau i’r Banc Bio, ar adeg sy’n gyfleus i chi.

Storio samplau

Caiff ein samplau eu storio mewn cyfleuster newydd sbon a adeiladwyd at y pwrpas yn Ysbyty Athrofaol Cymru. Mae ein cyfleuster yn cael ei gadw’n ddiogel gyda mynediad cyfyngedig at yr adeilad ar gyfer y rhai sydd ei angen yn unig, gyda chyfyngiadau pellach ar y mannau storio samplau.

Defnyddio samplau

Caiff ein samplau eu defnyddio ar gyfer ymchwil wyddonol neu feddygol sydd er budd cleifion. Bydd ein samplau’n cael eu defnyddio gan aelodau o Brifysgol Caerdydd ond byddant hefyd yn hygyrch i ymchwilwyr eraill ledled Cymru, y DU, Ewrop a gweddill y byd. Gallai hyn gynnwys cwmnïau masnachol sydd â diddordeb mewn ymchwil er budd cleifion, megis cwmnïau cyffuriau.

Cadw samplau’n ddiogel

Unwaith y bydd sampl yn cyrraedd y Banc Bio, rhoddir dynodydd unigryw iddi y gall dim ond nifer gyfyngedig o staff cymeradwy'r Banc Bio ei holrhain atoch chi. Mae'n bwysig i ni gadw’r cysylltiad hwn, oherwydd os byddwch yn penderfynu’n ddiweddarach nad ydych am i’ch samplau gael eu storio neu eu defnyddio mwyach, gallwn eu tynnu a’u dinistrio.

Pan gaiff samplau eu rhyddhau i ymchwilwyr, rhoddir y dynodydd dienw iddynt yn unig a rhywfaint o wybodaeth sylfaenol/glinigol amdanoch chi (megis oedran, rhyw, diagnosis). Ni roddir unrhyw wybodaeth adnabyddadwy i’r ymchwilydd.

Diogelu eich data

Bydd unrhyw ddata a gedwir gan y Banc Bio tra yn ofynnol am ymchwil, ac yn am 15 mlynedd ar ôl y pwynt hwn heblaw bod angen amser cadw gwahanol gan y cyllidwr neu drial clinigol.

Bydd data yn cael ei storio i anodi samplau sy’n cael eu storio yn y Banc Bio. Bydd yr holl ddata a roddir i brosiectau ymchwil yn cael eu rhoi mewn ffurf ddienw.  Ni fydd unrhyw wybodaeth adnabyddadwy rhoddwyr yn cael ei rhoi i ymchwilwyr. Gall ddata gael ei roi i brosiectau ymchwil gan sefydliadau academaidd fel prifysgolion yn ogystal â chwmnïau masnachol fel cwmnïau cyffuriau.

Rheolir unrhyw ddata a gedwir am ein rhoddwyr gan Brifysgol Caerdydd. Rhagor o wybodaeth am ddiogelu data yn y Brifysgol.

Cyswllt Diogelu Data y Banc Bio yw Chris Thomas.

Banc Bio Prifysgol Caerdydd