Ewch i’r prif gynnwys

Gwybodaeth

Mae’r Banc Bio wedi’i leoli mewn adeilad pwrpasol, newydd sbon yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae'r cyfleuster yn darparu man storio mawr ar gyfer hyd at 900,000 o samplau biolegol gan gynnwys gwaed, troeth, meinwe a phoer. Mae cleifion a gwirfoddolwyr iach yn rhoi’r samplau biolegol hyn i alluogi ymchwilwyr i ddeall clefydau’n well. Mae’r samplau’n hollbwysig er mwyn galluogi ymchwilwyr i ddod o hyd i ddulliau gwell o wneud diagnosis, atal, trin ac o bosibl dod o hyd i iachâd i amrediad eang o gyflyrau meddygol.

Gall samplau gael eu storio mewn rhewgelloedd tymheredd isel tu hwnt ac anwedd nitrogen hylifol, â storfa ychwanegol ar -20°C, + 4-6 ° C ac ar dymheredd ystafell. Hefyd mae gennym le pwrpasol mewn labordy ar gyfer prosesu samplau ac ystafell fflebotomi ar gyfer casglu samplau.

Rydym yn darparu samplau ffres, wedi'u rhewi ac wedi'u prosesu (serwm, plasma, sleidiau) sy’n cael eu casglu a’u storio i’r safonau uchaf. Mae gweithdrefnau a pholisïau cadarn ar waith ar gyfer yr holl weithgareddau rydym yn ymgymryd â nhw. Mae’r cyfleuster yn cadw at holl safonau ansawdd perthnasol banciau bio ac wedi’i ardystio i ISO 9001:2015 ar gyfer ein system rheoli ansawdd.

Cefnogi bancau bio eraill

Rydym yn tanategu gweithgareddau’r wyth banc bio presennol, gan ddarparu cymorth seilwaith a chydlynu’r gwaith llywodraethu er mwyn sicrhau eu bod yn gynaliadwy yn yr hirdymor.

Rydym yn cefnogi’r banciau bio canlynol: