Ewch i’r prif gynnwys

Gwasanaethau

Cyn bo hir, bydd y Banc Bio yn gallu darparu amrediad o wasanaethau gwahanol ar gyfer ymchwilwyr, gan gynnwys darparu samplau ffres neu rai sydd wedi'u storio, yn ogystal â phrosesu a storio samplau.

Beth fyddwn yn ei gynnig

Samplau wedi'u storio

Rydym yn storio nifer o gasgliadau o samplau sefydlog a samplau wedi'u rhewi o fewn y cyfleuster. Maent yn cwmpasu nifer o feysydd clefyd gwahanol, ac mae ein biofanc wrthi’n ehangu’r casgliadau hyn ar hyn o bryd.

Samplau ffres

Gallwn ddarparu nifer o wahanol fathau o sampl fel meinwe ffres. Caiff y rhain eu hel at ei gilydd a’u dosbarthu i ymchwilwyr pan fyddant ar gael.

Darpar gasgliadau newydd

Gellir gwneud ceisiadau i ddechrau darpar gasgliad newydd os nad ydym yn casglu’r samplau sydd eu hangen arnoch ar hyn o bryd. Gall hyn gynnwys casglu samplau ar gyfer prosiect penodol neu ddechrau casgliad cyffredinol rydych yn credu y gallai fod yn ddefnyddiol yn y dyfodol.

Prosesu a storio

Rydym yn gallu ymgymryd â rhywfaint o waith prosesu samplau sylfaenol ac yna eu storio o fewn y cyfleuster ar gyfer y tymor hir. Rydym hefyd yn gallu troelli samplau hylif a’u rhannu’n alicwotau, a dyrannu samplau o feinwe. Bydd y Banc Bio yn gallu darparu prosesu pellach mewn cydweithrediad â chyfleusterau eraill Prifysgol Caerdydd.

Cydsyniad a chasglu

Mae gennym ystafell fflebotomi bwrpasol a byddwn yn gallu cydsynio a chasglu samplau gan roddwyr o fewn y cyfleuster.

Rhagor o wybodaeth

Darllen am ein proses ymgeisio.

Am wybodaeth am unrhyw un o'r gwasanaethau hyn, cysylltwch â ni:

Banc Bio Prifysgol Caerdydd