Ewch i’r prif gynnwys

Banc Bio

Beth rydym yn ei wneud, sut gallwch gymryd rhan a’r swyddi diweddaraf sydd ar gael.

Rydym yn cefnogi amrediad eang o brosiectau ymchwil ledled Cymru, y DU, Ewrop a gweddill y byd.

Chwiliwch am ragor o wybodaeth ynghylch sut y gallwch chwarae rhan yn y Banc Bio, naill ai fel gwirfoddolwr neu drwy ymuno â'n tîm deinamig.

Rydym yn chwilio am roddwyr i’r Banc Bio. P’un a ydych yn iach neu’n sâl, mae eich samplau yn hanfodol ar gyfer y gwaith ymchwil.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan fentrau masnachol. Gallwn greu casgliadau pwrpasol i ddiwallu eich anghenion.

Samples obtained from the Biobank have led to advances in scientific research and improving patients’ health.

Dewch i gael gwybod pwy sy'n cymryd rhan yn y Banc Bio a sut i gysylltu â nhw.