Ewch i’r prif gynnwys

Proffil cynfyfyrwyr

A fyddai’n bosibl i chi dreulio deng munud yn ateb rhai cwestiynau ynglŷn â’ch amser ym Mhrifysgol Caerdydd a’ch gyrfa ers gadael?

Mae proffiliau cynfyfyrwyr yn ein cynorthwyo i ysbrydoli darpar fyfyfrwyr a myfyrwyr presennol, gan arddangos y mathau o yrfaoedd a’r llwyddiant y gall astudio ym Mhrifysgol Caerdydd eu cynnig.

Complete this form in English

This helps us verify your details
Dywedwch wrthym am eich amser ym Mhrifysgol Caerdydd


Hysbysiad preifatrwydd diogelu data

Bydd Prifysgol Caerdydd yn prosesu’r data personol a ddarparwyd gennych yn unol â rheoliadau diogelu data. Drwy gyflwyno eich manylion, rydych yn caniatáu i’r Brifysgol brosesu eich data personol er mwyn anfon gwybodaeth atoch, yn unol â’r dewisiadau a nodwyd gennych uchod. Gallwch dynnu’r cydsyniad hwn yn ôl ar unrhyw adeg drwy gysylltu â’r Tîm Cynfyfyrwyr.

Ewch i’n tudalennau gwybodaeth gyhoeddus i gael rhagor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, eich hawliau, a sut i fynegi pryder ynghylch sut y caiff eich data personol ei brosesu. Gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data yn uniongyrchol - inforequest@cardiff.ac.uk. Gallwch hefyd fynegi unrhyw bryder drwy gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).