Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor a chefnogaeth gyrfaoedd

Bydd y Brifysgol yn parhau i’ch cefnogi ar ôl ichi raddio. Mae'r gwasanaethau canlynol ar gael:

Mae’r tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn 51a Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT ac ar agor rhwng 9:00 a 16:30. Ar gyfer y newyddion a’r digwyddiadau gyrfaol diweddaraf, edrychwch ar eu tudalen Facebook a dilynwch @CardiffCareers ar Twitter

Cyngor gyrfaoedd

Gall cynfyfyrwyr gael gafael ar gyngor ar gynllunio gyrfa, ceisio am swyddi a datblygu sgiliau y mae ar gyflogwyr eu heisiau ar y tudalennau Cyngor Gyrfaoedd ar-lein.

Gall cynfyfyrwyr Caerdydd gael cyngor unigol ynghylch eu gyrfa am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio gan gynnwys:

 • gwybodaeth a chefnogaeth ar-lein ynghylch cyflogadwyedd drwy Daith Eich Gyrfa. Mewngofnodwch â’ch cyfeiriad ebost personol (nid prifysgol) a’r côd mynediad Graduate2019
 • sesiynau galw i mewn - ar gael yn bersonol yn y Ganolfan Cefnogi Myfyrwyr, dros y ffôn neu drwy gyfrwng Skype
 • un apwyntiad gyrfa 30 munud 1:1 neu ffug gyfweliad. Er mwyn manteisio ar yr apwyntiad hwn, bydd angen ichi gwblhau ymarferion y Dangosydd Personoliaeth a’r Dangosydd Sgiliau a Phriodoleddau drwy Daith Eich Gyrfa. I gael ffug gyfweliad, bydd angen ichi gwblhau’r ymarfer sgiliau cyfweliad.
 • cyngor ar eich CV a’ch cais ar-lein drwy’r adnodd Rheoli CV a Ffurflen Gais dan y ddewislen 'Proffil' ar eich Cyfrif Gyrfaoedd

Yn ystod cyfnodau pan fydd galw myfyrwyr yn uchel, mis Hydref a Thachwedd yn arbennig, efallai na fydd cyngor gyrfaoedd ar gyfer cynfyfyrwyr ar gael.

I weld cynghorydd gyrfaoedd:

 • cofrestrwch fel myfyriwr graddedig drwy Cyfrif Gyrfaoedd - bydd rhaid ichi gynnwys eich rhif myfyriwr (heb y ‘C’) a’ch manylion cyswllt cyfredol
 • chwiliwch am yr amserlenni galw heibio ar Facebook neu Twitter Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd.
 • Os nad oes modd ichi fod yn bresennol yn bersonol ac eisiau siarad â chynghorydd gyrfaoedd dros y ffôn neu ar Skype ffoniwch Gyrfa a Chyflogadwyedd ar + 44 (0) 29 2087 4844 yn y bore i drefnu amser.

Ffeiriau gyrfaoedd, gweithdai a digwyddiadau

Gall cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd fynychu amrywiaeth o ffeiriau, gweithdai sgiliau, cyflwyniadau gan gyflogwyr a sesiynau cyflogadwyedd sy’n cael eu cynnal ar hyd y flwyddyn. Edrychwch ar y calendr digwyddiadau a defnyddiwch eich Cyfrif Gyrfaoedd i gadw lleoedd.

Gwybodaeth am yrfaoedd a chyfle swydd

Adnoddau sydd ar gael:

Interniaeth i Raddedigion

Mae Cynllun Interniaethau Santander yn cynnig interniaethau a arweinir gan gyflogwyr, ar gael am hyd at dair blynedd ar ôl graddio. Mae’r interniaethau â chyflog yma ar gael mewn BBaChau o Gaerdydd a’r cyffiniau fel arfer. Maent yn amrywio o wythnos i ddeg wythnos o hyd a gellir eu cwblhau yn amser llawn neu yn rhan amser.

Mae’r interniaethau i gyd yn cael eu trefnu gan y Tîm Profiad Gwaith ac yn cael eu hysbysebu ar dudalen swyddi’r brifysgol ac yr Hysbysfwrdd Swyddi.

Cofrestrwch gyda’r Tîm Profiad Gwaith er mwyn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl gyfleoedd.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

KTP yw un o raglenni recriwtio mwyaf y DU sy’n cynnig dros 300 o gyfleoedd swyddi i raddedigion bob blwyddyn. Drwy ymuno gallwch reoli a chynnal prosiectau strategol heriol ar gyfer busnes, a derbyn cefnogaeth gan y Brifysgol ar yr un pryd. Byddwch wedi’ch lleoli gyda’r cwmni yn llawn amser ond bydd aelod o staff academaidd yn eich goruchwylio drwy gydol y prosiect.

Gall cynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n gweithio ar raglen KTP fanteisio ar:

 • Gyfleoedd datblygiad gyrfaol ar lwybr carlam
 • Cyflog cystadleuol
 • Cael swydd o fewn y ddisgyblaeth academaidd ddewisol
 • Gweithio yn y byd academaidd a diwydiant
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cofrestrwch ar gyfer gradd uwch yn ystod y prosiect
 • Mynediad at ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys labordai a gwasanaethau llyfrgell.

Mae swyddi KTP yn cael eu hysbysebu drwy gydol y flwyddyn.  Rhagor o wybodaeth am sut i elwa o gyfleoedd gyda KTP ar y Wefan KTP Genedlaethol.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd (Cathays)