Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor a chefnogaeth gyrfaoedd

Bydd y Brifysgol yn parhau i’ch cefnogi ar ôl ichi raddio. Mae'r gwasanaethau canlynol ar gael:

Mae’r tîm Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd yn 51a Plas y Parc, Caerdydd, CF10 3AT ac ar agor rhwng 9:00 a 16:30. Ar gyfer y newyddion a’r digwyddiadau gyrfaol diweddaraf dilynwch @CardiffCareers ar Twitter a LinkedIn

Cyngor gyrfaoedd

Gall cynfyfyrwyr Caerdydd gael cyngor unigol ynghylch eu gyrfa am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio gan gynnwys:

Yn ystod cyfnodau pan fydd galw myfyrwyr yn uchel, mis Hydref a Thachwedd yn arbennig, efallai na fydd cyngor gyrfaoedd ar gyfer cynfyfyrwyr ar gael.

I weld cynghorydd gyrfaoedd:

 • cofrestrwch fel myfyriwr graddedig drwy Cyfrif Gyrfaoedd - bydd rhaid ichi gynnwys eich rhif myfyriwr (heb y ‘C’) a’ch manylion cyswllt cyfredol
 • Os nad oes modd ichi fod yn bresennol yn bersonol ac eisiau siarad â chynghorydd gyrfaoedd dros y ffôn neu ar Skype ffoniwch Gyrfa a Chyflogadwyedd ar + 44 (0) 29 2087 4844 yn y bore i drefnu amser.

Ffeiriau gyrfaoedd, gweithdai a digwyddiadau

Gall cynfyfyrwyr Prifysgol Caerdydd fynychu amrywiaeth o ffeiriau, gweithdai sgiliau, cyflwyniadau gan gyflogwyr a sesiynau cyflogadwyedd sy’n cael eu cynnal ar hyd y flwyddyn. Edrychwch ar y calendr digwyddiadau a defnyddiwch eich Cyfrif Gyrfaoedd i gadw lleoedd.

Gwybodaeth am yrfaoedd a chyfle swydd

Adnoddau sydd ar gael:

Cefnogaeth gyda phrofiad gwaith ar ôl graddio

Mae’r tîm Profiad Gwaith yn cynnig ystod eang o brofiadau sydd ar gael am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio. Mae’r rhain yn amrywio o gyfleoedd byr di-dâl am bythefnos, i interniaethau mwy hirdymor â chyflog.

Mae llawer o’r cyfleoedd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd, ond mae ein rhwydwaith o gyflogwyr yn ymestyn dros y DU gyfan, ac mae swyddi ar gael mewn ystod eang o sefydliadau a diwydiannau. Cefnogir llawer o’n hinterniaethau gan Brifysgolion Santander.

Bydd ymgymryd â chyfle profiad gwaith ar ôl i chi raddio yn gyfle i chi ennill sgiliau hanfodol er mwyn rhoi hwb i’ch CV, ystyried eich dewisiadau gyrfa ac ehangu eich rhwydwaith.

Mae’r holl gyfleoedd gwaith wedi’u hysbysebu ar hysbysfwrdd Swyddi’r Brifysgol. Gallwch hefyd gofrestru gyda’r Tîm Profiad Gwaith i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Cynllun newydd sbon yw Cynllun Graddedig Prifddinas Ranbarth Caerdydd. Mae wedi’i dylunio i gysylltu graddedigion talentog ag ystod eang o fusnesau ar draws Caerdydd a de-ddwyrain Cymru. Mae’n cynnig:

 • swyddi cyflogedig ar lefel graddedigion
 • cymhwyster proffesiynol a ariennir yn llawn
 • cyfleoedd i rwydweithio â graddedigion eraill
 • cefnogaeth yn ystod yr interniaeth yn ogystal â mynediad rhad ac am ddim i ddigwyddiadau rhwydweithio.

Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP)

KTP yw un o raglenni recriwtio mwyaf y DU sy’n cynnig dros 300 o gyfleoedd swyddi i raddedigion bob blwyddyn. Drwy ymuno gallwch reoli a chynnal prosiectau strategol heriol ar gyfer busnes, a derbyn cefnogaeth gan y Brifysgol ar yr un pryd. Byddwch wedi’ch lleoli gyda’r cwmni yn llawn amser ond bydd aelod o staff academaidd yn eich goruchwylio drwy gydol y prosiect.

Gall cynfyfyrwyr o Brifysgol Caerdydd sy’n gweithio ar raglen KTP fanteisio ar:

 • Gyfleoedd datblygiad gyrfaol ar lwybr carlam
 • Cyflog cystadleuol
 • Cael swydd o fewn y ddisgyblaeth academaidd ddewisol
 • Gweithio yn y byd academaidd a diwydiant
 • Cyfleoedd hyfforddi a datblygu
 • Cofrestrwch ar gyfer gradd uwch yn ystod y prosiect
 • Mynediad at ystod eang o gyfleusterau, gan gynnwys labordai a gwasanaethau llyfrgell.

Mae swyddi KTP yn cael eu hysbysebu drwy gydol y flwyddyn.  Rhagor o wybodaeth am sut i elwa o gyfleoedd gyda KTP ar y Wefan KTP Genedlaethol.

Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd (Cathays)