Ewch i’r prif gynnwys

Mr John Shakeshaft

Mr John Shakeshaft - Member of Council
Mr John Shakeshaft - Member of Council

Mae gan John Shakeshaft gefndir fel gweithredwr yn rhinwedd ei rolau fel banciwr, cyfarwyddwr ac aelod o Wasanaeth Diplomatig EM, ac mae'n meddu ar gryn brofiad ym meysydd llywodraethu corfforaethol, cyllid a datblygu masnachol, gydag angerdd a dealltwriaeth amlwg ynghylch addysg uwch.

Cafodd John rolau gweithredol yn Morgan Stanley, Baring’s, Lazard ac ABN AMRO ac mae wedi bod yn gyfarwyddwr gyda Questair Inc, TT electronics plc, Tele2 AB, Carnegie, AB a Kinnevik, AB yn ogystal â chadeirio nifer o gronfeydd buddsoddi preifat.

Mae wedi bod yn Gadeirydd ar yr Economy Bank, NV a Corestone, AG.

Rhwng 2010 a 2018 roedd yn ddirprwy gadeirydd y Cyngor ym Mhrifysgol Caergrawnt.

At hynny, mae John wedi bod yn aelod o nifer o bwyllgorau eraill Prifysgol Caergrawnt: Y Pwyllgor Archwilio (Cadeirydd),Pwyllgor Llywodraethu, Y Pwyllgor Moeseg, Rhoddion a Chydymffurfiaeth, Y Pwyllgor Ystadau, Y Pwyllgor Enwebiadau, Y Pwyllgor Buddsoddi.