Ewch i’r prif gynnwys

Ein safle yn y tablau

Cyhoeddir tablau cynghrair cenedlaethol a rhyngwladol yn flynyddol i helpu darpar fyfyrwyr i wneud dewisiadau gwybodus am wahanol sefydliadau.

EnwSafleBlwyddynLleoliad
The Times a Sunday Times University Guide342021Cenedlaethol 
The Complete University Guide252022Cenedlaethol
Guardian University Guide372021Cenedlaethol
Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd1592021Rhyngwladol
Rhestr Academaidd o Brifysgolion y Byd150-2002020Rhyngwladol
Rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau'r Byd1912021Rhyngwladol

The Times a The Sunday Times University Guide

Mae Prifysgol Caerdydd yn safle 34 yn Good University Guide 2021 The Times & The Sunday Times, sy’n golygu mai Caerdydd sydd â’r sgôr uchaf ymhlith prifysgolion Cymru.

Mae The Times a The Sunday Times University Guides yn mesur boddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil, rhagolygon graddedigion, cymwysterau mynediad, canlyniadau graddau a gyflawnir, cymarebau staff/myfyrwyr, gwariant ar wasanaethau a chyfleusterau a'r niferoedd sy'n gadael eu cyrsiau cyn eu cwblhau.

The Complete University Guide

Mae'r Brifysgol yn safle 25 yn The Complete University Guide 2022, ac ar frig y tabl cynghrair yng Nghymru.

Mae The Complete University Guide wedi cyhoeddi tablau cynghrair am brifysgolion a materion perthnasol ar-lein ers 2007. Mae'r tablau cynghrair fesul pwnc yn mesur pedair elfen: Boddhad Myfyrwyr, Safon Ymchwil, Safonau Mynediad a Rhagolygon Graddedigion.

Guardian University Guide

Mae'r Brifysgol yn safle 37 yn The Guardian University Guide ar gyfer 2021, yn sgorio'n dda am

  • yr arian sy'n cael eu gwario ar bob myfyriwr
  • canran y graddedigion sy'n dod o hyd i swyddi ar lefel graddedigion, neu sy'n cael eu hastudio ymhellach ar lefel broffesiynol neu addysg uwch, o fewn 15 mis i raddio.

Mae'r fethodoleg ar gyfer The Guardian University Guide yn canolbwyntio ar dablau cynghrair ar lefel pynciau. Mesurir naw elfen ystadegol wrth asesu ein perfformiad o ran sut yr addysgir pob pwnc.

Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd

Ni yw'r Brifysgol orau yng Nghymru, yn safle 159 yn y byd, ac rydym yn parhau i fod ymhlith prifysgolion gorau'r DU. Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yw'r canllaw diffiniol i brifysgolion gorau'r byd.

Mae dros 3,000 o brifysgolion yn cael eu gwerthuso yn Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd.

Tabl Cynghrair o Brifysgolion y Byd

Mae Prifysgol Caerdydd rhwng safleoedd 150 a 200 yn nhabl  Rhestr Academaidd o Brifysgolion y Byd, tabl cynghrair dylanwadol o sefydliadau byd-eang.

Mae'r tabl yn rhestru 500 prifysgol orau'r byd, ac yn cael ei gydnabod fel meincnod o berfformiad rhyngwladol prifysgolion.

Rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau'r Byd

Mae Prifysgol Caerdydd yn safle rhif 191 ar Restr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau'r Byd 2021.

Mae’r rhestr yn cynnwys dros 1,250 o brifysgolion, ac mae’n asesu prifysgolion ymchwil-ddwys ar draws eu holl genadaethau allweddol: addysgu, ymchwil, trosglwyddo gwybodaeth a gweledigaeth ryngwladol.

Rhestrau Effaith y Times Higher Education

Roedd Prifysgol Caerdydd yn y 101fed-200fed safle yn ei chyflwyniad cyntaf i Restrau Effaith y Times Higher Education.

Y Rhestrau Effaith yw'r unig dablau perfformiad byd-eang sy'n asesu prifysgolion yn unol â Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau) y Cenhedloedd Unedig. Maen nhw’n archwilio'r effaith y gall prifysgol ei chael, yn benodol drwy edrych ar themâu tlodi, anghydraddoldeb, newid yn yr hinsawdd, diraddio'r amgylchedd, heddwch a chyfiawnder.

Mae'r Rhestrau Effaith yn enghreifftio’r gwaith sy'n cael ei wneud gan brifysgolion mewn cymunedau ac mae'n gyfle i daflu goleuni ar weithgareddau sefydliadol ac ymdrechion na fydd rhestrau eraill yn ymdrin â nhw.

Nodau Datblygu Cynaliadwy

Safle

Nod Datblygu Cynaliadwy 13 Gweithredu Hinsawdd

4ydd yn y DU

Nod Datblygu Cynaliadwy 3 Iechyd a Lles Da

5ed yn y DU

Nod Datblygu Cynaliadwy 14 Byw o Dan Ddŵr

9fed yn y DU

Nod Datblygu Cynaliadwy 12 Defnyddio a Chynhyrchu’n Gyfrifol

12fed yn y DU

Nod Datblygu Cynaliadwy 15 Bywyd ar Dir

16eg yn y DU