Ewch i’r prif gynnwys

Detholion

Cyhoeddir tablau cynghrair cenedlaethol a rhyngwladol yn flynyddol i helpu darpar fyfyrwyr i wneud dewisiadau gwybodus am wahanol sefydliadau.

EnwSafleBlwyddynLleoliad
The Times a Sunday Times University Guide322019Cenedlaethol 
The Complete University Guide332019Cenedlaethol
The Guardian University Guide582019Cenedlaethol
Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd1372018Rhyngwladol
Rhestr Academaidd o Brifysgolion y Byd101-1502018Rhyngwladol
Rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau'r Byd1872019Rhyngwladol

The Times a The Sunday Times University Guide

Mae Prifysgol Caerdydd yn y 32ain safle yn Good University Guide 2019 The Times & The Sunday Times.

Mae The Times a The Sunday Times University Guides yn mesur boddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil, rhagolygon graddedigion, cymwysterau mynediad, canlyniadau graddau a gyflawnir, cymarebau staff/myfyrwyr, gwariant ar wasanaethau a chyfleusterau a'r niferoedd sy'n gadael eu cyrsiau cyn eu cwblhau.

The Complete University Guide

Mae'r Brifysgol yn y 33ain safle yn The Complete University Guide 2018, ac ar frig y tabl cynghrair yng Nghymru.

Mae The Complete University Guide wedi cyhoeddi tablau cynghrair am brifysgolion a materion perthnasol ar-lein ers 2007. Mae'r tablau cynghrair fesul pwnc yn mesur pedair elfen: Boddhad Myfyrwyr, Asesiad Ymchwil, Safonau Mynediad a Rhagolygon Graddedigion.

The Guardian University Guide

Mae'r Brifysgol yn y 58ain yn The Guardian University Guide ar gyfer 2019, yn sgorio'n dda mewn meysydd boddhad myfyrwyr gyda'u cwrs ac addysgu.

Mae'r fethodoleg ar gyfer The Guardian University Guide yn canolbwyntio ar dablau cynghrair ar lefel pynciau. Mesurir wyth elfen ystadegol wrth asesu ein perfformiad o ran sut yr addysgir pob pwnc.

Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd

QS WUR Badge - Top 150

Mae Prifysgol Caerdydd wedi codi tri safle mewn rhestr nodedig o brifysgolion gorau'r byd. Rydym yn safle rhif 137 safle ymysg 959 o brifysgolion gorau'r byd. Rydym wedi cadw ein safle fel Prifysgol safle uchaf Cymru ac yn yr 22ain safle ymysg 76 o Brifysgolion y DU.

Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yw'r canllaw diffiniol i brifysgolion gorau'r byd. Mae dros 3,000 o brifysgolion yn cael eu gwerthuso yn Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd.

Tabl Cynghrair o Brifysgolion y Byd

Mae Prifysgol Caerdydd rhwng safleoedd 101 a 150 yn nhabl  Rhestr Academaidd o Brifysgolion y Byd, tabl cynghrair dylanwadol o sefydliadau byd-eang.

Mae'r tabl yn rhestru 500 prifysgol orau'r byd, ac yn cael ei gydnabod fel meincnod o berfformiad rhyngwladol prifysgolion.

Rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau'r Byd

Mae Prifysgol Caerdydd yn safle rhif 187 ar Restr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau'r Byd 2019.

Mae’r rhestr yn cynnwys dros 1,250 o brifysgolion, ac mae’n asesu prifysgolion ymchwil-ddwys ar draws eu holl genadaethau allweddol: addysgu, ymchwil, trosglwyddo gwybodaeth a gweledigaeth ryngwladol.