Ewch i’r prif gynnwys

Ein safle yn y tablau

Cyhoeddir tablau cynghrair cenedlaethol a rhyngwladol yn flynyddol i helpu darpar fyfyrwyr i wneud dewisiadau gwybodus am wahanol sefydliadau.

EnwSafleBlwyddynLleoliad
The Times a Sunday Times University Guide342020Cenedlaethol 
The Complete University Guide302021Cenedlaethol
Guardian University Guide382020Cenedlaethol
Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd1592021Rhyngwladol
Rhestr Academaidd o Brifysgolion y Byd101-1502019Rhyngwladol
Rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau'r Byd1982020Rhyngwladol

The Times a The Sunday Times University Guide

Mae Prifysgol Caerdydd yn y 34ain safle yn Good University Guide 2020 The Times & The Sunday Times.

Mae The Times a The Sunday Times University Guides yn mesur boddhad myfyrwyr, ansawdd ymchwil, rhagolygon graddedigion, cymwysterau mynediad, canlyniadau graddau a gyflawnir, cymarebau staff/myfyrwyr, gwariant ar wasanaethau a chyfleusterau a'r niferoedd sy'n gadael eu cyrsiau cyn eu cwblhau.

The Complete University Guide

Mae'r Brifysgol yn y 30ain safle yn The Complete University Guide 2021, ac ar frig y tabl cynghrair yng Nghymru.

Mae The Complete University Guide wedi cyhoeddi tablau cynghrair am brifysgolion a materion perthnasol ar-lein ers 2007. Mae'r tablau cynghrair fesul pwnc yn mesur pedair elfen: Boddhad Myfyrwyr, Safon Ymchwil, Safonau Mynediad a Rhagolygon Graddedigion.

Guardian University Guide

Mae'r Brifysgol yn y 38ain yn The Guardian University Guide ar gyfer 2020, yn sgorio'n dda mewn meysydd boddhad myfyrwyr gyda'u cwrs ac addysgu.

Mae'r fethodoleg ar gyfer The Guardian University Guide yn canolbwyntio ar dablau cynghrair ar lefel pynciau. Mesurir naw elfen ystadegol wrth asesu ein perfformiad o ran sut yr addysgir pob pwnc.

Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd

Ni yw'r Brifysgol orau yng Nghymru, yn safle 159 yn y byd, ac rydym yn parhau i fod ymhlith prifysgolion gorau'r DU. Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd yw'r canllaw diffiniol i brifysgolion gorau'r byd.

Mae dros 3,000 o brifysgolion yn cael eu gwerthuso yn Rhestr QS o Brifysgolion Gorau'r Byd.

Tabl Cynghrair o Brifysgolion y Byd

Mae Prifysgol Caerdydd rhwng safleoedd 101 a 150 yn nhabl  Rhestr Academaidd o Brifysgolion y Byd, tabl cynghrair dylanwadol o sefydliadau byd-eang.

Mae'r tabl yn rhestru 500 prifysgol orau'r byd, ac yn cael ei gydnabod fel meincnod o berfformiad rhyngwladol prifysgolion.

Rhestr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau'r Byd

Mae Prifysgol Caerdydd yn safle rhif 198 ar Restr Times Higher Education o Brifysgolion Gorau'r Byd 2020.

Mae’r rhestr yn cynnwys dros 1,250 o brifysgolion, ac mae’n asesu prifysgolion ymchwil-ddwys ar draws eu holl genadaethau allweddol: addysgu, ymchwil, trosglwyddo gwybodaeth a gweledigaeth ryngwladol.