Ewch i’r prif gynnwys

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Byddwn yn cynnal nifer o ddigwyddiadau yn ystod wythnos yr Eisteddfod Genedlaethol a gaiff ei gynnal yng Nghaerdydd o 3-11 Awst.

Bydd y Brifysgol eleni yn gwneud y mwyaf o ddiwylliant, creadigrwydd, bywyd gwyllt a bywyd morol y ddinas.

Gwybodaeth am y digwyddiadau a gynhaliwyd ar stondin Prifysgol Caerdydd yn Eisteddfod 2017.

Rydym yn edrych ymlaen i siarad gydag ymwelwyr i'r maes am ein gwaith yng Nghymru a thu hwnt.

2018 yw Blwyddyn y mor yng Nghymru, ac i nodi'r achlysur rydym yn dathlu ei hymchwil morol yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Mae Caerdydd/

Newyddion diweddaraf

Croseo sign at Urdd

Y Brifysgol yn bartner i Eisteddfod yr Urdd

18 Chwefror 2019

'Rydym yn falch o fod yn Brifysgol Gymreig'

Matt Spry

Tiwtor yn ennill tlws Dysgwr Cymraeg y Flwyddyn

9 Awst 2018

Mae Matt Spry yn addysgu'r iaith i ffoaduriaid a cheiswyr lloches

Richard Wyn Jones

Cyfiawnder yng Nghymru?

6 Awst 2018

Trafod y posibilrwydd o gael system gyfiawnder ar wahân i Gymru mewn digwyddiad yn yr Eisteddfod