Skip to main content

Dr Angharad Naylor

Lecturer, School of Welsh

Published 11 Sep 2019 • 16 minutes read

icon0 Recognitions

Rhoi’r Iaith ar Waith: datblygu dilys ar draws y ddarpariaeth / The Language in Action: authentic development across the provision

Yn y cyflwyniad hwn byddwn yn crynhoi newidiadau diweddar i’r ddarpariaeth ar ein graddau BA yn y Gymraeg sydd yn defnyddio dysgu dilys er mwyn cyfuno’r academaidd, yr ymarferol a’r proffesiynol ym mhrofiad y myfyriwr./In this presentation we will summarize recent changes to the provision on our BA degrees in Welsh which use authentic learning to combine the academic, practical and professional elements in the student experience

You might also be interested in:

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Published 23 Jul 2021 15 mins read

In this presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference the Pod JOMEC Cymraeg team discuss their series of podcasts and the process of producing and commissioning, developing digital skills and developing skills for the workplace


Topics

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

icon-1 recommendations

Pod JOMEC Cymraeg

Sian Lloyd and Andrew Weeks

Published 23 Jul 2021 15 mun read

Yn yr cyflwyniad yma o’r Gynhadledd Dysgu ac Addysgu 2021 mae tîm Pod JOMEC Cymraeg yn trafod eu cyfres o bodlediadau a’r broses cynhyrchu a chomisiynu, datblygu eu sgiliau digidol, a datblygu sgiliau i’r gweithle.


Topics

Ways of learning | Digital & Information Literacy | Enterprise & Employability | Engaging with student feedback |

icon-1 recommendations

Transformation to “Experiential Learning”, a case study

Dr Vicki Stevenson

Published 26 Jan 2024 7 minutes read

Dr Vicki Stevenson, of Cardiff University's Welsh School of Architecture presents at the 2019 Learning & Teaching Conference, hosted by the CESI, a case study on: Transformation to “Experiential Learning”


Topics

Ways of learning | Flipping the classroom | Facilitating group work | Small group teaching | Large group teaching | Delivering lectures |

icon3 recommendations

Reflecting on reflections

Dr Kate Gilliver

Published 21 Jul 2021 15 mins read

This presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference talks about what reflective writing as an assessment has revealed about the student experience of active learning in a pandemic.


Topics

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Assessment design | Providing feedback | Supporting Placement Learning |

icon2 recommendations

Computing for Maths

Cardiff University Enterprise Team

Published 19 Apr 2017 10 min read

Educational innovation leads to attributes for employment within the School of Mathematics.


Topics

Ways of learning | Learning journeys | Enterprise & Employability |

icon0 recommendations

When placements can’t happen

Professor Jane Henderson, Katherine List and Charlotte Lester

Published 22 Jul 2021 15 mins read

This presentation from the 2021 Learning & Teaching Conference describes how, in response to the cancellation of workplace experiences due to the pandemic, Charlotte Lester (CU-Alumni) worked with Jane Henderson (SHARE) to offer an alumni mentoring


Topics

Ways of learning | Designing for distance learners | Engaging with student feedback | Supporting Placement Learning |

icon0 recommendations

Contribute to the Learning Hub

The Learning Hub is designed by academics for academics and we would encourage you to share anything that supports, enhances or prompts reflection on teaching and learning here at Cardiff University.

This is an opportunity to be an active part of the teaching community here at Cardiff, to share your expertise with your colleagues.