Ewch i’r prif gynnwys

Is-strategaethau addysg a myfyrwyr

Female student chatting to two male students

Mae’r Ffordd Ymlaen 2018-23 yn y broses o gael ei adolygu’n strategol ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru’r tudalennau hyn yn ystod yr hydref.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi ymrwymo i sicrhau profiad myfyriwr addysgol rhagorol o ansawdd gyson uchel, a ysgogir gan greadigrwydd a chwilfrydedd, gydag addysgu a gwasanaethau rhagorol i wella dysgu a chefnogi bywyd myfyriwr.

Byddwn yn parhau i ddenu israddedigion, ôl-raddedigion a addysgir a myfyrwyr ymchwil cymwys a brwdfrydig iawn, a fydd yn elwa o’n diwylliant ymchwil rhagorol ac yn cyfrannu ato, ac yn dod yn rhan o'n cymuned fyd-eang o gynfyfyrwyr.

Byddwn yn adeiladu ar ein hanes cryf o ehangu cyfranogiad er mwyn sicrhau ein bod yn hyrwyddo addysg uwch er budd pawb.Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr er mwyn eu tywys ar daith addysgol a fydd yn cyfoethogi eu bywydau, gan eu paratoi ar gyfer arwain a byd gwaith, ac yn eu galluogi i chwarae rhan lawn mewn cymdeithas.

Adeiladu ar y strategaeth flaenorol

Byddwn yn atgyfnerthu ein strategaeth i sicrhau bod pob un o’n myfyrwyr yn elwa o fod mewn amgylchedd addysgol sy’n canolbwyntio ar ymchwil, gan adeiladu ar ein rhaglenni llwyddiannus i gynnwys myfyrwyr yn ein gweithgareddau ymchwil, arloesi ac ymgysylltu. Byddwn yn parhau â'n gwaith i annog ehangu cyfranogiad ac i gefnogi grwpiau o fyfyrwyr sy’n agored i niwed.

Bydd ein prosiectau i drawsnewid a datblygu ein mannau dysgu ac addysgu yn sicrhau bod ein campws a’n cyfleusterau yn canolbwyntio ar y myfyriwr ac yn gallu cefnogi dysgu cydweithredol, hyblyg, digidol ac annibynnol.  Byddwn yn adeiladu ar ein buddsoddiadau mewn dysgu, addysgu a’r profiad myfyrwyr ehangach, fel sylfeini allweddol arlwy addysgol rhagorol ar gyfer ein myfyrwyr i gyd.

Education and Students - Welsh

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu profiad o’r radd flaenaf i fyfyrwyr. Rydyn am weithio mewn partneriaeth â’n myfyrwyr i fynd â nhw ar daith addysgol ysbrydoledig.