Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil effaith economaidd blaenorol

Mae manteisio ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil technolegau digidol sy’n cael eu galluogi gan fand eang yn hanfodol i gryfhau perfformiad busnes a pherfformiad economaidd rhanbarthol yng Nghymru.

Rhoddodd yr Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2017 ddadansoddiad cynhwysfawr o'r effeithiau ar lefelau busnes a rhanbarthol pan mae busnesau bach a chanolig Cymru yn mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol. Dangosodd sut mae’r defnydd o adnoddau band eang yn cynorthwyo busnesau bach a chanolig i wella’u perfformiad, dod yn fwy effeithlon a chyfrannu at gynhyrchiant rhanbarthol cryfach. Mae hyn yn bwysig i Gymru er mwyn pontio'r bwlch ffyniant rhanbarthol yn y Deyrnas Unedig.

Crynodeb Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol 2017

Crynodeb Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol 2017

4 Gorffennaf 2018

Adroddiad ar Effaith Economaidd Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2017 - Crynodeb

PDF

Front cover of full 2017 Economic Impact Report

Digital Maturity Economic Impact Report 2017

4 July 2018

The full report and analysis from the 2017 Digital Maturity Economic Impact Report.

PDF

Canolbwynt sylfaenol y dadansoddiad cychwynnol a gynhaliwyd yn 2016, y cyntaf mewn cyfres o adroddiadau effaith economaidd, oedd profi modelau ar gyfer cyfrifo effaith economaidd. I'r perwyl hwn, roedd y dadansoddiad yn cwmpasu’r dadansoddiad archwiliadol canlynol:

  • synthesis o ganfyddiadau o fusnesau astudiaeth achos
  • effeithlonrwydd busnes, gan ddefnyddio dadansoddiad Frontier
  • Modelu mewnbwn-allbwn o economi Cymru.
Cover of the 2016 Economic Impact report

2016 Economic Impact Report

19 July 2017

Research into the economic impacts that derive from business use and exploitation of superfast broadband.

PDF