Ewch i’r prif gynnwys

Arolygon Aeddfedrwydd Digidol Blaenorol

Mae annog defnydd Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) o dechnolegau digidol yn hanfodol i ragoloygon economaidd Cymru yn y dyfodol.

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2018 yn taflu goleuni ar yr her hon, gan ddarparu canfyddiadau trydydd arolwg blynyddol Ysgol Busnes Caerdydd o BBaChau yng Nghymru, a’r modd y maent yn mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol sy’n cael eu galluogi gan fand eang.

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2018

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2018

30 Ebrill 2019

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2018 - Crynodeb.

DownloadPDF

Digital Maturity Survey 2018

Digital Maturity Survey 2018

30 Ebrill 2019

The full report and results from the 2018 Digital Maturity Survey.

DownloadPDF

Mae ein Harolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2017 yn dangos tystiolaeth o sut mae BBaCh yng Nghymru yn mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol sy'n cael eu galluogi gan fand eang. Yn ogystal â dangos sut mae ein BBaCh yn defnyddio'r adnodd band eang, mae'r Arolwg hefyd yn dangos sut mae datblygu technolegau yn gweithio i wella perfformiad busnes, gydag effeithiau cadarnhaol ar gyfer economi Cymru gyfan.

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2017

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2017

15 Mai 2018

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2017 - Crynodeb.

DownloadPDF

Digital Maturity Survey 2017

Digital Maturity Survey 2017

15 Mai 2018

The full report and results from the 2017 Digital Maturity Survey.

DownloadPDF

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Ysgol Busnes Caerdydd 2016 yn cynnig y dadansoddiad sylweddol cyntaf o fand-eang cyflym iawn a'r technolegau digidol cysylltiedig yng Nghymru.

Summary Digital Maturity Survey 2016

Summary Digital Maturity Survey 2016

25 Mawrth 2017

Summary of the Digital Maturity Survey report 2016

DownloadPDF

Digital Maturity Survey 2016

Digital Maturity Survey 2016

25 Mawrth 2017

The report and results from the 2016 Digital Maturity Survey.

DownloadPDF