Ewch i’r prif gynnwys

Arolygon Aeddfedrwydd Digidol Blaenorol

Mae cryfhau effeithlonrwydd busnesau bach a chanolig (BBaCh) Cymru yn ffordd hanfodol o wella rhagolygon economaidd Cymru yn y dyfodol.

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2019 yn darparu tystiolaeth ar sut mae Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) yn ymateb i’r her trwy fabwysiadu a defnyddio’r technolegau digidol sy’n cael eu galluogi gan fynediad band eang.

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2019

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2019 - Crynodeb.

Digital Maturity Survey 2019

The full report and results from the 2019 Digital Maturity Survey.

Mae annog defnydd Busnesau Bach a Chanolig (BBaChau) o dechnolegau digidol yn hanfodol i ragoloygon economaidd Cymru yn y dyfodol.

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2018 yn taflu goleuni ar yr her hon, gan ddarparu canfyddiadau trydydd arolwg blynyddol Ysgol Busnes Caerdydd o BBaChau yng Nghymru, a’r modd y maent yn mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol sy’n cael eu galluogi gan fand eang.

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2018

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2018 - Crynodeb.

Digital Maturity Survey 2018

The full report and results from the 2018 Digital Maturity Survey.

Mae ein Harolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2017 yn dangos tystiolaeth o sut mae BBaCh yng Nghymru yn mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol sy'n cael eu galluogi gan fand eang. Yn ogystal â dangos sut mae ein BBaCh yn defnyddio'r adnodd band eang, mae'r Arolwg hefyd yn dangos sut mae datblygu technolegau yn gweithio i wella perfformiad busnes, gydag effeithiau cadarnhaol ar gyfer economi Cymru gyfan.

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2017

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2017 - Crynodeb.

Digital Maturity Survey 2017

The full report and results from the 2017 Digital Maturity Survey.

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Ysgol Busnes Caerdydd 2016 yn cynnig y dadansoddiad sylweddol cyntaf o fand-eang cyflym iawn a'r technolegau digidol cysylltiedig yng Nghymru.

Summary Digital Maturity Survey 2016

Summary of the Digital Maturity Survey report 2016

Digital Maturity Survey 2016

The report and results from the 2016 Digital Maturity Survey.