Ewch i’r prif gynnwys

Arolygon Aeddfedrwydd Digidol Blaenorol

Mae ein Harolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2017 yn dangos tystiolaeth o sut mae BBaCh yng Nghymru yn mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol sy'n cael eu galluogi gan fand eang.

Yn ogystal â dangos sut mae ein BBaCh yn defnyddio'r adnodd band eang, mae'r Arolwg hefyd yn dangos sut mae datblygu technolegau yn gweithio i wella perfformiad busnes, gydag effeithiau cadarnhaol ar gyfer economi Cymru gyfan.

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2017

Crynodeb Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2017

15 Mai 2018

Arolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2017 - Crynodeb.

PDF

Front cover of the 2017 Digital Maturity Survey

Digital Maturity Survey 2017

15 May 2018

The full report and results from the 2017 Digital Maturity Survey.

PDF

Mae Arolwg Aeddfedrwydd Digidol Ysgol Busnes Caerdydd 2016 yn cynnig y dadansoddiad sylweddol cyntaf o fand-eang cyflym iawn a'r technolegau digidol cysylltiedig yng Nghymru.

Front cover of the 2016 Digital Maturity Survey

Summary Digital Maturity Survey 2016

25 March 2017

Summary of the Digital Maturity Survey report 2016

PDF

Front cover of the Digital Maturity Survey 2016 full version

Digital Maturity Survey 2016

25 March 2017

The report and results from the 2016 Digital Maturity Survey.

PDF