Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, ysgolion a cholegau

Mae gennym ystod o adnoddau a gweithgareddau addysgol ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed sy'n anelu at godi dyheadau a chefnogi addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Mae bron pob un o'n gweithgareddau a'n hadnoddau yn rhad ac am ddim. Yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19) gallwch gael mynediad at ddigwyddiadau rhithwir ac adnoddau ar-lein i gefnogi eich dull dysgu cyfunol.
Filter results

1-10 o 85 o ganlyniadau chwilio ar gyfers

Ehangu cyfranogiad ac allgymorth cymunedol

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Yma yn nhîm allgymorth Prifysgol Caerdydd rydyn ni’n credu y dylai addysg fod ar gael i bawb ac mae ein tîm yn canolbwyntio ar y rheiny sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn addysg uwch neu sydd wedi bod o dan anfantais addysgol neu y tarfwyd ar

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Adnoddau Gŵyl Canol Hydref Tsieina i blant

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Gweithgareddau ar-lein i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd eu gwneud yn y dosbarth neu gartref i ddathlu Gŵyl Canol Hydref.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Brain Bee Cymru

 • CalendarMedi, Rhagfyr
 • 2-4 awr

The Wales Brain Bee aims to motivate teenagers to learn more about the brain than they would ordinarily within the A-level Biology curriculum. This activity is to inspire students to consider a career in neuroscience.

Athrawon Cyfnod allweddol pump

Snot Shop: bioffiseg llysnafedd

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outline2-4 awr

Mae'r gweithgaredd rhyngweithiol hwn yn esbonio sut mae'r system anadlol yn gweithio, ochr yn ochr â datblygu sgiliau labordy gan gynnwys sut i ddefnyddio cyfarpar sylfaenol, sgiliau llaw, sgiliau dadansoddi, dilyn gweithdrefnau gwyddonol a sut i

Athrawon Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri

Biogronni a chadwyni bwyd yng nghyd-destun y Prosiect Dyfrgwn

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Cynlluniau cyfan ar gyfer gwersi sy'n pwysleisio’r effeithiau y mae halogyddion yn eu cael ar gigysydd mwyaf y DU. Bydd hyn yn cyd-fynd â chwricwlwm CBAC.

Athrawon Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Gweithgareddau sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth a phryfed

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg yn unig

Nifer o weithgareddau gan gynnwys gweithdai, dadleuon, sesiynau ymarferol. Bydd y gweithgareddau'n canolbwyntio ar bryfed a nifer o heriau yn sgîl newidiadau byd-eang.

Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Diwrnod Agored i Israddedigion

 • CalendarDydd Sadwrn 23 Hydref 2021, 09:00 - 16:00

Mae ein Diwrnod Agored i Israddedigion yn gyfle gwych i brofi bywyd yng Nghaerdydd.

Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Datblygu arbenigedd: cwrs ar-lein rhad ac am ddim sydd wedi'i deilwra'n benodol i gefnogi profiadau athrawon sydd newydd gymhwyso yng Nghymru

 • CalendarDydd Mercher 6 Hydref 2021, 08:00 - Dydd Llun 20 Mehefin 2022, 08:00

Mae'r cwrs hwn, sy’n rhad ac am ddim, yn rhoi cyfle unigryw i athrawon sydd newydd gymhwyso ac athrawon cyflenwi yng Nghymru ehangu eu gwybodaeth broffesiynol a dyfnhau eu dealltwriaeth o addysgu a chyd-destunau ehangach yr ystafell ddosbarth.

Athrawon

Mentora ITM

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae Mentora ITM yn annog myfyrwyr i astudio ieithoedd rhyngwladol ar lefel TGAU a thu hwnt drwy raglen o fentora wyneb yn wyneb ac ar-lein. Rydyn ni’n gwneud hyn drwy bartneru myfyrwyr prifysgol ag ysgolion uwchradd ledled Cymru i gynyddu’r

Athrawon Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Podlediad Cymraeg Jomec

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg yn unig

Podlediad gan fyfyrwyr yn Ysgol Newyddiaduraeth, y Cyfryngau a Diwylliant Prifysgol Caerdydd yw Podlediad Cymraeg Jomec.

Cyfnod allweddol pump Addysg bellach