Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio am weithgareddau ar gyfer ysgolion, colegau ac athrawon

Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed. Nod y gweithgareddau hyn yw gwella dyheadau, cefnogi'r cwricwlwm a chynnig datblygiad proffesiynol.

Curriculum support activity search

Filter results

1-10 o 41 o ganlyniadau chwilio ar gyfers

Routes into languages Cymru

 • Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Hyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Prosiect Cymru gyfan sy'n codi proffil ieithoedd mewn ysgolion a cholegau, ac yn cynyddu'r niferoedd sy'n dewis eu hastudio.

Athrawon Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Trio Sci Cymru

 • Ar gael ar gais
 • Mwy nag un diwrnod
 • Ar gael yn Gymraeg

Gweithdai gwyddoniaeth i ddisgyblion cam allweddol tri.

Cyfnod allweddol tri

Blood and Cells

 • Ar gael ar gais
 • 2-4 awr
 • Ar gael yn Gymraeg

Y nod yw hyrwyddo dealltwriaeth o swyddogaeth y gydran waed, celloedd cyffredin yn y corff dynol ac imiwnedd.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau

Blast-a-Biofilm

 • Ar gael ar gais
 • 2-4 awr

Mae’r gweithdy hwn yn cyflwyno microbau da a drwg i ddisgyblion yn ogystal â dysgu pwysigrwydd hylendid deintyddol. Gallwn ei gyflwyno ar gais gan ysgolion cynradd a threfnwyr digwyddiadau cyhoeddus.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen

Undergraduate Open Days

 • Ebrill, Gorffennaf
 • Diwrnod llawn
 • Ar gael yn Gymraeg

Cyfle i gael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd trwy fynd o amgylch ein campws a chyfarfod â staff a myfyrwyr. Bydd y Diwrnod Agored canlynol ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019.

Athrawon Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

School liaison talks

 • Ar gael ar gais
 • Hyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae ein tîm profiadol yn ymweld â mwy na 300 o ysgolion bob blwyddyn i roi cyngor, arweiniad a chipolwg ar addysg uwch i fyfyrwyr, mewn grwpiau bach neu grwpiau blwyddyn cyfan, yn ogystal â rhieni ac athrawon.

Athrawon

School liaison at higher education and career fairs

 • Ar gael ar gais
 • Hyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Mae ein Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau ar gael i ddod i ffeiriau gyrfaoedd ac addysg uwch.

Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

UCAS and WhatUni conventions

 • Ionawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Hyblyg
 • Ar gael yn Gymraeg

Bydd ein tîm yn mynd i nifer o ddigwyddiadau UCAS a WhatUni ledled y DU.

Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

AS and A Level Music Revision Course

 • Ebrill
 • 2-4 awr

Dyma gwrs sy’n rhoi sylw i bapurau ysgrifenedig arholiadau Cerddoriaeth Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru.

Cyfnod allweddol pump

GCSE Music Composition Workshop

 • Ar gael ar gais
 • 2-4 awr

Gweithgareddau mewn gweithdy a luniwyd i ysbrydoli prosiectau cyfansoddi TGAU.

Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar