Ewch i’r prif gynnwys

Chwilio am weithgareddau ar gyfer ysgolion, colegau ac athrawon

Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o weithgareddau ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed. Nod y gweithgareddau hyn yw gwella dyheadau, cefnogi'r cwricwlwm a chynnig datblygiad proffesiynol.

Filter results

1-10 o 67 o ganlyniadau chwilio ar gyfers

Trio Sci Cymru

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineMwy nag un diwrnod
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Gweithdai gwyddoniaeth i ddisgyblion cam allweddol tri.

Cyfnod allweddol tri

Gwaed a Chelloedd

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outline2-4 awr
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Y nod yw hyrwyddo dealltwriaeth o swyddogaeth y gydran waed, celloedd cyffredin yn y corff dynol ac imiwnedd.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau

Brwydro Bioffilm

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outline2-4 awr

Mae’r gweithdy hwn yn cyflwyno microbau da a drwg i ddisgyblion yn ogystal â dysgu pwysigrwydd hylendid deintyddol. Gallwn ei gyflwyno ar gais gan ysgolion cynradd a threfnwyr digwyddiadau cyhoeddus.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen

Sgyrsiau cysylltu ag ysgolion

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae ein tîm profiadol yn ymweld â mwy na 300 o ysgolion bob blwyddyn i roi cyngor, arweiniad a chipolwg ar addysg uwch i fyfyrwyr, mewn grwpiau bach neu grwpiau blwyddyn cyfan, yn ogystal â rhieni ac athrawon.

Athrawon

Cysylltu ag ysgolion mewn ffeiriau gyrfaoedd ac addysg uwch

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae ein Tîm Cyswllt Ysgolion a Cholegau ar gael i ddod i ffeiriau gyrfaoedd ac addysg uwch.

Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Confensiynau UCAS a What Uni

 • CalendarIonawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Hyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Bydd ein tîm yn mynd i nifer o ddigwyddiadau UCAS a WhatUni ledled y DU.

Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Cwrs adolygu Cerddoriaeth Safon UG a Safon Uwch

 • CalendarEbrill
 • 2-4 awr

Dyma gwrs sy’n rhoi sylw i bapurau ysgrifenedig arholiadau Cerddoriaeth Safon UG a Safon Uwch yng Nghymru.

Cyfnod allweddol pump

Gweithdy Cyfansoddi Cerddoriaeth TGAU

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outline2-4 awr

Gweithgareddau mewn gweithdy a luniwyd i ysbrydoli prosiectau cyfansoddi TGAU.

Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Diwrnod Band Mawr

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineDiwrnod llawn

Cyfle i ddatblygu ensemble jazz, gan chwarae ar y cyd â myfyrwyr a staff jazz y Brifysgol.

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Esgyrn ac Organau

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Nod y gweithgaredd hwn yw hyrwyddo dealltwriaeth o anatomi’r corff, lleoliad organau a swyddogaeth organau.

Athrawon Sylfaen Cyfnod allweddol dau