Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, ysgolion a cholegau

Mae gennym ystod o adnoddau a gweithgareddau addysgol ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed sy'n anelu at godi dyheadau a chefnogi addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Mae bron pob un o'n gweithgareddau a'n hadnoddau yn rhad ac am ddim. Yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19) gallwch gael mynediad at ddigwyddiadau rhithwir ac adnoddau ar-lein i gefnogi eich dull dysgu cyfunol.
Filter results

1-10 o 85 o ganlyniadau chwilio ar gyfers

Beth mae diabetes yn ei olygu i mi?

 • CalendarMai, Mehefin, Gorffennaf, Awst
 • Hyd at 2 awr

I ddathlu'r canmlwyddiant ers darganfod inswlin rydym yn cynnal gweithdai am ddim sy'n cwmpasu gweithgareddau celf rhyngweithiol, trafodaethau a gwyddoniaeth rithwir i hyrwyddo ymwybyddiaeth o beth yw diabetes a sut mae'n effeithio ar fywydau'r rhai

Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri

Y Prosiect Ffermio Trefol

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Prosiect Her STEM am ddim gyda chefnogaeth lawn ar gael i gynorthwyo myfyrwyr i greu tŷ gwydr bach clyfar.

Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri

Adnoddau iaith a diwylliant Tsieinëeg Mandarin ar-lein

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Mae ein hadnoddau Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina wedi'u cynllunio ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd ac maent yn cefnogi'r gwaith o addysgu pedwar diben y cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Diwrnod Agored Rhithwir i Israddedigion

 • CalendarDydd Mercher 21 Ebrill 2021, 16:00 - 19:00
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae ein Diwrnod Agored Rhithwir i Israddedigion yn gyfle gwych i brofi bywyd yng Nghaerdydd o gysur eu cartref.

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol pump

Defnyddio Minecraft yn yr ystafell ddosbarth

 • CalendarDydd Mawrth 16 Mawrth 2021, 16:00 - Dydd Mawrth 20 Ebrill 2021, 18:00

Cyfres o bedwar gweithdy i athrawon ddangos sut y gallwch ddefnyddio Minecraft fel offeryn addysgol yn yr ystafell ddosbarth.

Athrawon

Darganfod Caerdydd

 • CalendarDydd Mawrth 2 Mawrth 2021, 08:00 - Dydd Mawrth 29 Mehefin 2021, 20:00

Cyfres weminarau am ddim yw Discover Caerdydd sy'n ceisio cefnogi disgyblion ym Mlynyddoedd 12 a 13 sydd â diddordeb mewn mynd i'r brifysgol.

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

Llwybrau at Ieithoedd Cymru

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn brosiect ledled Cymru sy'n ceisio cynyddu gwelededd a defnydd ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru.

Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Esgyrn ac Organau (Gweithgaredd Rhithwir)

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Dysgwch am esgyrn ac organau eich corff yn y fideo hwn sy'n llawn ffeithiau a gweithgareddau hwyliog.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri

Byd Microbau (gweithgaredd rhithwir)

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Dysgwch am fyd y microbau o'n cwmpas gyda ffeithiau hwylus, arddangosiadau a chystadleuaeth i ddylunio eich 'Pryf Arbennig!'

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri

Clwb Codio Rhithwir Prifysgol y Plant

 • CalendarDydd Iau 25 Chwefror 2021, 16:00 - Dydd Iau 1 Ebrill 2021, 18:00

Clwb codio rhithwir sy'n cael ei gynnal pob wythnos ac sydd ar agor i ddisgyblion rhwng 8 ac 16 oed.

Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar