Ewch i’r prif gynnwys

Adnoddau a gweithgareddau addysgol i athrawon, ysgolion a cholegau

Mae gennym ystod o adnoddau a gweithgareddau addysgol ar gyfer athrawon, teuluoedd a disgyblion ysgol o bob oed sy'n anelu at godi dyheadau a chefnogi addysgu'r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Mae bron pob un o'n gweithgareddau a'n hadnoddau yn rhad ac am ddim. Yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19) gallwch gael mynediad at ddigwyddiadau rhithwir ac adnoddau ar-lein i gefnogi eich dull dysgu cyfunol.
Filter results

1-10 o 79 o ganlyniadau chwilio ar gyfers

University Ready

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Casgliad o adnoddau o holl brifysgolion Cymru i'ch helpu i ddechrau bywyd mewn addysg uwch.

Athrawon Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump Addysg bellach

First Campus Reaching Wider

 • CalendarIonawr, Chwefror, Mawrth, Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst, Medi, Hydref, Tachwedd, Rhagfyr
 • Hyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Campws Cyntaf, un o brosiectau Ymestyn yn Ehangach a ariennir gan CCAUC.

Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar

Adnoddau ar-lein Gŵyl Cychod y Ddraig Tsieineaidd ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Adnoddau ar-lein i blant eu defnyddio yn y dosbarth neu ar eu pennau eu hunain ar gyfer Gŵyl Cychod y Ddraig ar 14 Mehefin 2021

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Beth mae diabetes yn ei olygu i mi?

 • CalendarMai, Mehefin, Gorffennaf, Awst
 • Hyd at 2 awr

I ddathlu'r canmlwyddiant ers darganfod inswlin rydym yn cynnal gweithdai am ddim sy'n cwmpasu gweithgareddau celf rhyngweithiol, trafodaethau a gwyddoniaeth rithwir i hyrwyddo ymwybyddiaeth o beth yw diabetes a sut mae'n effeithio ar fywydau'r rhai

Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri

Y Prosiect Ffermio Trefol

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Prosiect Her STEM am ddim gyda chefnogaeth lawn ar gael i gynorthwyo myfyrwyr i greu tŷ gwydr bach clyfar.

Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri

Adnoddau iaith a diwylliant Tsieinëeg Mandarin ar-lein

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg

Mae ein hadnoddau Fforwm Ysgolion Cymru Tsieina wedi'u cynllunio ar gyfer disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd ac maent yn cefnogi'r gwaith o addysgu pedwar diben y cwricwlwm newydd ar gyfer Cymru.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Llwybrau at Ieithoedd Cymru

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn brosiect ledled Cymru sy'n ceisio cynyddu gwelededd a defnydd ieithoedd mewn ysgolion yng Nghymru.

Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump

Esgyrn ac Organau (Gweithgaredd Rhithwir)

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Dysgwch am esgyrn ac organau eich corff yn y fideo hwn sy'n llawn ffeithiau a gweithgareddau hwyliog.

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri

Byd Microbau (gweithgaredd rhithwir)

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyd at 2 awr

Dysgwch am fyd y microbau o'n cwmpas gyda ffeithiau hwylus, arddangosiadau a chystadleuaeth i ddylunio eich 'Pryf Arbennig!'

Athrawon Teuluoedd Sylfaen Cyfnod allweddol dau Cyfnod allweddol tri

Canllawiau i ddarpar fyfyrwyr Meddygaeth

 • CalendarAr gael ar gais
 • Clock outlineHyblyg
 • cymraeg-iconAr gael yn Gymraeg

Canllawiau defnyddiol ynghylch sut i wneud cais i ysgolion meddygaeth i ddisgyblion blwyddyn 9 ac uwch.

Athrawon Teuluoedd Cyfnod allweddol tri Cyfnod allweddol pedwar Cyfnod allweddol pump