Ewch i’r prif gynnwys

Cofnodion sefydliadol Coleg Prifysgol Caerdydd

Myfyrwyr Coleg Prifysgol Caerdydd 1909.
Myfyrwyr Coleg Prifysgol Caerdydd 1909.

Archwiliwch y catalog ar-lein.

Dogfennau'n ymwneud â Chyngor y Brifysgol, y Llys a'r Senedd, Pennaeth y Coleg a'r Siarter a'r Statudau.

Mae yna gynnwys hefyd am uno'r Coleg gydag Athrofa Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Cymru (UWIST) yn y 1980gau.

Mae'r archif yn cynnwys:

  • cyhoeddiadau Prifysgol
  • llawlyfrau a phrosbectysau
  • gwybodaeth am wobrau Prifysgol
  • cymdeithasau academaidd
  • adnoddau ariannol, dynol a materol
  • digwyddiadau Prifysgol  (anerchiadau, seremonïau, darlithoedd)
  • Pwyllgor Grantiau'r Brifysgol
  • hanes y Brifysgol

Ceir cofnodion swyddogol pellach sy'n ymwneud â Phrifysgol Caerdydd a'i rhagflaenwyr yn yr Archifau Sefydliadol.

Sefydlwyd Coleg Prifysgol De Cymru a Mynwy yn 1883. Cafodd yr enw hwn ei newid yn swyddogol i "Goleg Prifysgol Caerdydd" yn 1972 er mwyn adnabod bodolaeth Coleg Prifysgol arall yn Ne Cymru, sef Abertawe, a sefydlwyd yn 1920. Fodd bynnag, mae'r enw 'Coleg Prifysgol De Cymru' wedi ymddangos ar ddeunydd cyhoeddedig ers yr 1960gau.

Cysylltwch â ni

Mae ein tîm proffesiynol yma i'ch helpu i wneud y gorau o'n casgliad.

Special Collections and Archives