Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion a blogiau

Adeilad sbarc|spark yn ennill gwobr arbennig ym maes pensaernïaeth

13 Mehefin 2024

Mae prif hyb Prifysgol Caerdydd ar gyfer y gwyddorau cymdeithasol, sef sbarc|spark, wedi ennill gwobr ddymunol iawn gan Gymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru.

Entrepreneuriaid ifanc yn llwyddo yn 14eg Seremoni Wobrwyo flynyddol Cychwyn Busnes a Chwmnïau Llawrydd y Myfyrwyr

29 Mai 2024

Mae pob un o’r deuddeg entrepreneur ifanc yn ennill cyfran o'r wobr gwerth £18,000.

Mae merch ifanc sy'n gwisgo côt labordy a goglau diogelwch yn sefyll rhwng dwy jar o hylif glas a gwyrdd, gan ddal piped.

Pa fath o wyddonydd fyddwch chi?

26 Mawrth 2024

Mae’r digwyddiad yn gwahodd plant a phobl ifanc i ystyried gyrfaoedd ym meysydd STEM

Mae sbarc|spark wedi dathlu ei ben-blwydd yn 2 oed

20 Mawrth 2024

Mae adeilad sbarc|spark wedi dathlu ei ben-blwydd yn 2 oed mewn ffordd ysblennydd

Cyflwyno arloesi digidol y Brifysgol yn ystod Wythnos Dechnoleg Cymru

6 Tachwedd 2023

Cardiff University-based digital innovators recently attended Wales Tech Week, showcasing the power of digital transformation and cutting-edge technology in Wales.

Mae grŵp o bobl yn eistedd ar risiau y tu mewn i adeilad yn edrych ar y camera

Mae egin fusnesau sy'n ehangu yn dathlu llwyddiant

26 Medi 2023

Canmoliaeth gan Arloesedd Caerdydd ar gyfer Carfan 2023

A group of five men and one woman smile at the camera, two of the men are seated at a table with the others stood behind them

Arwyddo partneriaeth strategol rhwng DSV a Phrifysgol Caerdydd

11 Mai 2023

Bydd y cwmni logisteg anferth o Ddenmarc yn partneru Prifysgol Caerdydd

Myfyrwyr mewn labordy ymchwil seiberddiogelwch

Lansio Hyb Arloesedd Seiber

3 Mai 2023

Prifysgol a phartneriaid yn cefnogi Cynllun Gweithredu i Gymru

Mae dyn yn cyfweld â menyw ar lwyfan. Mae pob un yn siarad i mewn i’r meicroffonau. Mae lliain bwrdd Radio 4 dros fwrdd bach rhwng y ddau berson. Mae cynulleidfa yn eu gwylio.

Ysbrydoli pobl ifanc i fyw bywyd gwyddonol

6 Mawrth 2023

Cynnal arbrofion, gweithdai ac arddangosiadau yn y Brifysgol yn rhan o ŵyl wyddoniaeth y ddinas

Kate Maunsell (MA, 2005) from Sotic

Mae Sotic wedi ymuno â sbarc|spark

5 Hydref 2022

Mae Asiantaeth Ddigidol Chwaraeon Rhif 1 y DU wedi symud i’r ganolfan arloesi