Ewch i’r prif gynnwys

Cardiff University Nanosome Network

Measuring Extracellular Vesicles, Liposomes and other nanoparticles and their interactions with cells and biological fluids.

Cwrdd â'r tîm

Staff academaidd

Ysgolion

Ysgol y Biowyddorau

Mae Ysgol y Biowyddorau yn cynnig amgylchedd deinamig ac ysgogol ar gyfer dysgu ac ymchwil. Mae gennym gyfleusterau modern o safon yn ogystal â staff o'r radd flaenaf.

Ysgol Fferylliaeth a Gwyddorau Fferyllol Caerdydd

Ni yw un o ysgolion Fferylliaeth gorau’r DU gydag enw da yn rhyngwladol am safon ein hymchwil.

Cynnwys dan sylw

Yr Ysgol Cemeg

Mae ein hymchwil a’n haddysg sy’n arwain y byd yn mynd i’r afael â heriau gwyddonol pwysig y 21g.

Camau nesaf

Ymchwil sy’n gwneud gwahaniaeth

Mae ein hymchwil yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl wrth i ni gweithio ar draws disgyblaethau er mwyn ymgodymu â phrif heriau sy’n wynebu’r gymdeithas, yr economi ac ein hamgylchedd.

Ymchwil ôl-raddedig

Mae ein graddau ymchwil yn rhoi'r rhyddid i chi i archwilio pwnc arbennig mewn dyfnder ymhlith ymchwilwyr blaenllaw.

Ein heffaith ymchwil

Mae'r astudiaethau achos hyn yn rhoi sylw i rai o'r meysydd lle rydym yn cael effaith ymchwil gadarnhaol.