Ewch i’r prif gynnwys

Takeda

Takeda
Professor Emiliangelo Ratti, head of Neuroscience Therapeutic Area for the Takeda Corporation worldwide.

Mae Prifysgol Caerdydd wedi creu partneriaeth â Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) i gydweithio ym maes darganfod cyffuriau er mwyn dod o hyd i ffyrdd newydd o leddfu sgitsoffrenia ac anhwylderau seiciatrig eraill.

Bydd y gwaith ar y cyd yn cyfuno data genomig ar raddfa fawr, yn ogystal ag arbenigedd arloesol y Brifysgol ym maes geneteg seiciatrig, genomeg a niwrowyddoniaeth glinigol a sylfaenol, â gallu helaeth Takeda ym maes darganfod cyffuriau a datblygu clinigol.

Yn sgil y cydweithio, caiff Takeda fanteisio ar yr ymchwil o safon fyd-eang ar seiciatreg fiolegol a’r seilwaith cysylltiedig ledled y Brifysgol, gan gynnwys:

Ymholiadau

I gael rhagor o wybodaeth am y bartneriaeth â Takeda, cysylltwch â:

Yr Athro Lawrence Wilkinson

Yr Athro Lawrence Wilkinson

Scientific Director, Neuroscience and Mental Health Research Institute.

Email
wilkinsonl@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 29 2068 8461