Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau ac offer

Mae RemakerSpace yn gartref i'r offer argraffu 3D diwydiannol diweddaraf, ac mae'n cynnwys offer ailddefnyddio, ail-weithgynhyrchu ac atgyweirio amrywiol sy’n gweithio gyda deunyddiau ffabrig, metel, pren a phlastig.

Sianelu meddwl creadigol.

Ein hargraffwyr 3D

Nid ydym yn gwneud gwaith lle mae darpariaeth fasnachol bresennol ar gael. Rydym yn gyfleuster hyfforddi, addysgu ac ymgysylltu sy’n cynnwys amrywiaeth eang o beiriannau argraffu 3D diwydiannol.

HP Multi Jet Fusion 580 color

Brand: HP

Math: Chwistrellu Rhwymwyr/Cyfuno drwy Aml-chwistrell

Gweler gwybodaeth lawn am HP Multi Jet Fusion 580 color


HP Multi Jet Fusion 540

Brand: HP

Math: Chwistrellu Rhwymwyr/Cyfuno ag Aml-chwistrell

Gweler gwybodaeth lawn am HP Multi Jet Fusion 540


3DWO 1X

Brand: Sindoh

Math: FDM (Fused Deposition Modelling)

Gweler gwybodaeth lawn am 3DWO 1X


3DWO 2X

Brand: Sindoh

Math: FDM (Fused Deposition Modelling)

Gweler gwybodaeth lawn am 3DWO 2X


Vida

Brand: EnvisionTEC

Math: Stereolithograffi

Gweler gwybodaeth lawn am Vida


XFAB 2000

Brand: DWS

Math: Stereolithograffi

Gweler gwybodaeth lawn am XFAB 2000


ProJet

ProJet 3500 HDMax

Brand: Protocom3DP

Math: Chwistrellu Rhwymwyr/Argraffu ag Aml-chwistrell

Gweler gwybodaeth lawn am ProJet 3500 HDMax

Gweithfannau

Mae gwahanol weithfannau ar gael drwy gydol y cyfleuster i helpu i ddiwallu pob angen. Gall ymwelwyr gymryd rhan a dysgu rhagor drwy ddefnyddio’r gweithfannau canlynol:

  • gweithfannau dylunio sydd â’r feddalwedd 3D (SOLIDWORKS) a’r sganwyr 3D gorau, o safon y diwydiant
  • gweithfan ar gyfer ffabrig sydd â pheiriannau gwnïo a pheiriannau sy’n creu brethynnau gwrymiog
  • gweithfan ar gyfer pren a dodrefn sydd ag amrywiaeth o offer pŵer a llaw i brosesu a gorffen pren
  • gweithfan atgyweirio offer electronig bach sydd â phecyn profi ac atgyweirio
  • gweithfan DIY i wneud gwaith atgyweirio cyffredinol

Cysylltu â ni

A oes gennych ddiddordeb yn ein galluoedd, gan gynnwys diddordeb mewn gweld sut y gallem helpu i integreiddio cysyniadau sy’n ymwneud â’r economi gylchol yn eich grwpiau cymunedol, eich ysgolion, eich prifysgolion a’ch busnesau?

Cysylltwch â RemakerSpace i gael rhagor o wybodaeth a dysgu sut y gallwn weithio gyda'n gilydd!