Ewch i’r prif gynnwys

Cyfleusterau ac offer

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Bydd y Ganolfan yn gartref i'r offer argraffu 3D diwydiannol diweddaraf ac yn darparu offer ar gyfer ailddefnyddio, ail-weithgynhyrchu ac atgyweirio, fydd yn gallu cynnig modd i ddefnyddio deunyddiau o ffabrig, metel, pren a phlastig.

Drwy harneisio creadigrwydd, nod Canolfan RemakerSpace yw ehangu’r defnydd o weithgareddau a deunyddiau amrywiol i sicrhau’r arferion ail-weithgynhyrchu, ailddefnyddio ac atgyweirio posibl.

Ein hargraffwyr 3D

Mae gan RemakerSpace ystod o argraffwyr sy'n galluogi'r Ganolfan i ddarparu'r ymwybyddiaeth a'r addysg orau o ran galluoedd argraffu 3D.

Gyda phwyslais ar atgyweirio, mae'r Ganolfan wedi buddsoddi mewn technolegau arloesol megis gweithgynhyrchu ychwanegol (Argraffu 3D). Ein nod yw i godi ymwybyddiaeth o fuddion ail-weithgynhyrchu, ailddefnyddio ac atgyweirio i unigolion ac i fusnesau.

HP MultiJet Fusion 580 color

Brand: HP

Math: Binder Jetting/MultiJet Fusion

Manylion llawne y HP MultiJet Fusion 580 color


HP MultiJet Fusion 540

Brand: HP

Math: Binder Jetting/MultiJet Fusion

Manylion llawn y HP MultiJet Fusion 540


Sindoh FDM (3DWO1X)

Brand: Sindoh

Math: Fusion Deposition Modelling (FDM)

Manylion llawn y Sindoh FDM (3DWO1X)


Sindoh FDM (3DWO2X)

Brand: Sindoh

Math: Fusion Deposition Modelling (FDM)

Manylion llawn y Sindoh FDM (3DWO2X)


VIDA

Brand: Envisiontec

Math: Stereolithography (SLA)

Manylion llawn y VIDA


XFAB 2000

Brand: DWSLAB

Math: Stereolithography (SLA)

Manylion llawn y ghd XFAB 2000


ProJet

ProJet 3500 HDMax

Brand: Protocom3DP

Math: Binder Jetting/MultiJet MultiJet

Manylion llawn y ProJet 3500 HDMax


Gweithfannau

Bydd gwahanol weithfannau ar wasgar drwy Ganolfan RemakerSpace, er mwyn helpu i ddiwallu’r holl anghenion. Bydd ymwelwyr yn gallu cymryd rhan a dysgu mwy drwy’r gweithfannau canlynol:

  • gweithfannau dylunio sydd â’r feddalwedd 3D a’r sganwyr 3D gorau
  • gweithfan ffabrig sydd â pheiriannau gwnïo ac uwch-loceri
  • gweithfan ar gyfer pren a dodrefn sydd ag amrywiaeth o offer pŵer a llaw ar gyfer prosesu pren a’i gaboli
  • gweithfan atgyweirio microelectroneg sydd â phecyn profi ac atgyweirio
  • Gweithfan DIY ar gyfer atgyweirio cynhyrchion cyffredinol.

Cysylltu

Oes gennych chi ddiddordeb yn ein galluoedd ac a hoffech weld sut gallem helpu i integreiddio cysyniadau economi cylchol yn eich busnes?

I wella cynnal eich cynhyrchion, eu hail-gynhyrchu a lleihau gwastraff, er mwyn cyd-fynd yn well â gofynion y gadwyn gyflenwi sydd ohoni, byddai RemakerSpace, a reolir gan dîm PARC, wrth eu boddau’n clywed gennych i weld sut gallan nhw eich helpu. Cysylltwch â ni.