Ewch i’r prif gynnwys

Profion llygaid

Visionix L80 Wave machine

Rydym yn cynnig profion llygaid i gleifion GIG a chleifion preifat.

Efallai y gallwch fod yn gymwys i gael prawf llygad GIG yn rhad ac am ddim neu gael taleb optegol GIG.

Gallwn wneud llawer o driniaethau ymchwiliol pellach.  Mae gennym gyfleusterau arbenigol ar gyfer profi golwg lliw ac asesiadau golwg deulygadog ynghyd â ffotograffiaeth retinol a phrofi UAW.  Yn ogystal, mae gennym gyfleusterau ar gyfer dadansoddi maes gweledol penodol, wedi'i wneud ar un o lawer o'r sgrinwyr maes gweledol soffistigedig.

Gallwch ddewis i gael eich gweld gan un o'n hoptometryddion preswyl neu gan fyfyriwr optometreg yn ei flwyddyn olaf o dan arolygaeth agos optometrydd cymwys.  Os ydych yn mynychu clinigau'r myfyrwyr, byddwch yn derbyn prawf golwg yn rhad ac am ddim.

Ffioedd

Archwiliadau safonol a rhag-gofrestru

Triniaeth Cost arferol Cost rhag-gofrestru
Prawf golwg preifat £35 £25
Ymgynghoriad cychwynnol ar osod lensys cyffwrdd £30 £25
Ymgynghoriad/archwiliad ôl-ofal lensys cyffwrdd £25 £20

Mae staff a myfyrwyr presennol yn derbyn gostyngiad ffioedd o £25 a £20 yn ôl eu trefn ar gyfer profion golwg preifat.

Profion arbenigol a lensys cyffwrdd

Triniaeth Cost
Asesiad golwg gwan preifat £70
Asesiad golwg lliw £50
Asesiad troshaen liwiedig £50
Gorchuddion Troslunio Lliw £20
Colorimetreg £50
Gosod lensys cyffwrdd ceratoconig £85

 Triniaethau eraill

Triniaeth Cost
Ymgynghoriad brys preifat (e.e. llygad coch, fflachiadau neu frychau). £40
Tomograffeg cydlyniad optegol (TCO) £40
Meysydd gweledol (trothwy llawn) £25
Sgrinio Optomap £20
Ffotograffiaeth Ffwndws £10
Mesuriad Pellter Canhwyllol £15
Gwaredu blew llygaid £10

Apwyntiadau'r clinig llygaid