Ewch i’r prif gynnwys

Lensys cyffwrdd

Rydym yn cynnig gofal o ansawdd ar gyfer ffitio lensys cyffwrdd arferol ac arbenigol.

Mae ein clinig proffesiynol yn cynnig apwyntiadau dyddiol. Gallwch gael apwyntiadau rhad ac am ddim yng nghlinig y myfyrwyr pob prynhawn Llun ac Iau yn ystod y tymor (Hydref-Mawrth). Mae myfyrwyr yn cael eu goruchwylio gan staff clinigol neu ymarferwyr lensys cyffwrdd.

Mae gennym ystod eang o lensys cyffwrdd a chynlluniau gofal. Mae hyn yn caniatáu'r gofal clinigol gorau posibl i gleifion unigol. Mae gennym lamp fideo 'slit' ac uned camera i gadw cofnodion gofalus o'ch iechyd ocwlar.

Rydym yn croesawu cleifion sydd wedi cael anhawster dod o hyd i lensys cleifion sy'n eu bodloni.

Mae prisiau ar gyfer lensys cyffwrdd yn amrywio yn ôl y math a ragnodir. Derbynnir talebau GIG tuag at dalu am lensys cyffwrdd a sbectolau.